Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Oscar Levertin 475 träffar

Titel Författare År Språk
1 Livets fiender och Magistrarne i Österås Oscar Levertin 1928 Svenska
2 Studien zur Geschichte der Farce und Farceurs in Frankreich seit der Renaissance bis auf Molière Oscar Levertin 1890 Tyska
3 Carl von Linné - några kapitel ur oafslutadt arbete Oscar Levertin 1906 Svenska
4 Kung Salomo och Morolf - dikter Oscar Levertin 1905 Svenska
5 Legender och visor Oscar Levertin 1903 Svenska
6 Magistrarne i Österås Oscar Levertin u. å Svenska
7 Rococo-noveller Oscar Levertin 1899 Svenska
8 Lifvets fiender - berättelse Oscar Levertin 1906 Svenska
9 Johan Wellander - litteraturhistorisk studie öfver skiftet mellan frihetstiden och den gustavianska åldern Oscar Levertin 1896 Svenska
10 Studien zur Geschichte der Farce und Farceurs seit der Renaissance bis auf Molière Oscar Levertin 1970 Tyska
11 Svenska memoarer och bref 1900-1918 Svenska
12 Svenska memoarer och bref 2, Bibliotekarien C.C. Gjörwells familjebref 1900 Svenska
13 Svenska memoarer och bref 4, Anekdoter till svenska historien under Gustaf III:s regering 1901 Svenska
14 Svenska memoarer och bref 6, Bref från Elis Schröderheim 1902 Svenska
15 Svenska memoarer och bref N.S., 1, Kjell Christoffer Barnekows dagboksanteckningar under fälttågen 1806 och 1813-1814 1918 Svenska
16 Svenska memoarer och bref 1-2, Öfverste Brelins anteckningar 1809-1818. Mitt minne 1900 Svenska
17 Svenska memoarer och bref 3-4, Fredenheims och Mennanders brefväxling 1901 Svenska
18 Svenska memoarer och bref 5-6, Gustaf III:s resa i Italien : anteckningar 1902 Svenska
19 Svenska memoarer och bref 6-7, Ur Geijers brefväxling : familjebref af Erik Gustaf Geijer. Ur J.M. Sprengtportens papper : minnesanteckningar 1903-1904 Svenska
20 Diktare och drömmare Oscar Levertin 1898 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.