Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Oscar Ortman 149 träffar

Titel Författare År Språk
1 Stenålder och gropkeramik i Anfasteröd, Bohuslän - Bohuslän, Ljung socken, Anfasteröd : 1:114, 1:115, 1:163 och 1:164, RAÄ 71 Carina Bramstång 2007 Svenska
2 I utkanten av boplatsen - arkeologiska undersökningar längs väg 770 : arkeologisk för- och slutundersökning : del av Morlanda 515, Morlanda 2:1, Morlanda socken, Orust kommun Judith Crawford 2008 Svenska
3 Gullmarsbergsdösen - arkeologisk forskningsundersökning : Skredsvik 154, Gullmarsberg 1:1, Skredsviks socken, Uddevalla kommun Carl Cullberg 2010 Svenska
4 Höjdpunkter på Tjörn - fornlämningar och vindkraftutbyggnad mellan Budalen och Tyfta : arkeologisk utredning, Tyfta 2:4 och Olsby 2:18, Stenkyrka socken, Tjörns kommun Per Falkenström 2009 Svenska
5-6 Förhistoria kring köpcentrum - arkeologiska förundersökningar längs med Nordlänken : Herrestad 161, 176, 317, 347, 415, 416, 417, 418 samt 419, Hedkärr 1:5, Grytingen 1:1 m.fl., Herrestads socken, Uddevalla kommun (flera utgåvor) Robert Hernek 2013 Svenska
7 Stenåldersboplatser vid Kungsviken - arkeologisk förundersökning : Morlanda 139, 289, 451, 544, 545, 548, 549 samt Röra 235, Kungsviken 1:6, Brattås 1:5 m.fl., Morlanda och Röra socknar, Orust kommun Robert Hernek 2012 Svenska
8 Arkeologiska slutundersökningar Del 1, Hus och odlingsspår - Arkeologiska undersökningar för motorvägen Lerbo-Torp Gundela Lindman 1997 Svenska
9 Morlanda kyrka - arkeologisk förundersökning : Ebildslätt 2:23, Morlanda socken, Orust kommun Roger Nyqvist 2008 Svenska
10 Alehagsgärdet - Arkeologisk utredning och förundersökning : Ljungs socken : Uddevalla kommun Oscar Ortman 1995 Svenska
11 Anfasteröd 1:114, 1:115, 1:163 och 1:164 RAÄ 71 - Arkeologisk förundersökning : Ljungs socken : Uddevalla kommun Oscar Ortman 2000 Svenska
12 Antikvarisk kontroll Raä 19, Vitlycke 1:2 - Tanums socken, Tanums kommun Oscar Ortman 1997 Svenska
13 Antikvariska kontroller för hällristningsresan - Kville och Tanums socken, Tanums kommun Oscar Ortman 1995 Svenska
14 Arkeologi i Tyskland mellan åren 1890 och 1945 - en forskningshistorisk studie med utgångspunkt från politiska och vetenskapliga förändringar i det samtida samhället Oscar Ortman 1987 Svenska
15 Arkeologisk utredning inom del av Hallebäck 1:1 - Jörlanda socken : Stenungsunds kommun Oscar Ortman 1997 Svenska
16 Avgränsning i Åh - arkeologisk förundersökning : RAÄ Forshälla NY2, Åh 1:20, Forshälla socken, Uddevalla kommun Oscar Ortman 2014 Svenska
17 Bergtäkt i Skär - särskild arkeologisk utredning : Skär 1:6, Skee socken, Strömstads kommun Oscar Ortman 2007 Svenska
18 Bohusbanan - sträckan Stenungsund-Uddevalla : Arkeologisk delförundersökning : Ödsmåls, Ucklums, Ljung och Forshälla socknar : Uddevalla kommun Oscar Ortman 1995 Svenska
19 Bohusgården 1:26 - Arkeologisk schaktkontroll : Uddevalla-Bäve socken : Uddevalla kommun Oscar Ortman 1999 Svenska
20 Bollestad 2:1 och 3:4 - Arkeologisk utredning : Kareby socken : Kungälvs kommun Oscar Ortman 2004 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.