Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ossian Edmund Borg 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Döfstumme och blinde Magnus Olssons lefnadsteckning Ossian Edmund Borg 1878 Svenska
2 Handtverkarens hem - moraliskt föredrag, uppläst vid bildnings-cirkelns andra gille den 28 februari 1847 Ossian Edmund Borg 1847 Svenska
3 Lefnadsteckning öfver Magnus Olsson, döfstum och blind Ossian Edmund Borg 1869 Svenska
4 Minne från Föreningens för blindas väl stiftelsefest d. 28 febr. 1885 Ossian Edmund Borg 1885 Svenska
5 Några ord om och för våra blinda vänner i anledning af Gotländska föreningens för blindas väl årsmöte i Visby den 10 augusti 1887 Ossian Edmund Borg 1887 Svenska
6 Om institutet för döfstumma och blinda i Sverige - jemte en kort öfversikt af likartade stiftelser i främmande länder Ossian Edmund Borg 1854 Svenska
7 Stockholms simsällskaps 50-årsfest 1877 Ossian Edmund Borg 1877 Svenska
8-9 Stockholms simsällskaps femtioårsfest 1877. Jemte några upplysningar om nämnda sällskap samt simskolorna uti hufvudstaden och dess granskaper, saml. och utg (flera utgåvor) Ossian Edmund Borg 1877 Svenska
10 Minne af skepps-byggmästaren J. F. Andersson 1854 Svenska
11 Minnen från den svenska blindundervisningens 75-års jubileum den 21 maj 1883 1883 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.