Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Otto Jebens 3 träffar

Titel Författare År Språk
1 Om eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark Otto Jebens 1999 Norska
2 Det rettshistoriske og folkerettslige grunnlag for eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark Otto Jebens 2010 Norska
3 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget 1993 Norska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.