Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Otto Salomon 65 träffar

Titel Författare År Språk
1 The sloyd system of wood working, with a brief description of the Eva Rodhe model series and an historical sketch of the growth of the manual training idea Benjamin B. Hoffman cop. 1892 Engelska
2 Hand and eye training, or, Education through work - its scientific and practical principles Henry Holman 1912 Engelska
3 Sång för slöjden - Otto Salomon tillegnad Selma Lagerlöf 1895 Svenska
4 Huru Gertrud undervisar sina barn - ett försök att gifva mödrarna ledning att sjelfva undervisa sina barn, i bref Johann Heinrich Pestalozzi 1895 Svenska
5 Lienhard och Gertrud - en bok för folket Johann Heinrich Pestalozzi 1890 Svenska
6-7 The August Abrahamson Foundation Nääs (flera utgåvor) Otto Salomon 1904 Svenska
8 Före och efter Pestalozzi - en bild från seklets början och seklets slut : tal hållet å Vetenskapsakademiens hörsal vid Pestalozzifesten i Stockholm den 12 Januari 1896 Otto Salomon 1896 Svenska
9 Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau - med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser : hållna för lärarkåren vid Göteborgs folkskolor Otto Salomon 1892 Svenska
10 Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau 1, Vårterminen 1891 - med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser Otto Salomon 1892 Svenska
11 Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau 2, Höstterminen 1891 - med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser Otto Salomon 1892 Svenska
12-13 Handbok i pedagogisk snickerislöjd till tjenst för lärare och vid själfstudium (flera utgåvor) Otto Salomon 1890 Svenska
14-15 Handbok i snickerislöjd (flera utgåvor) Otto Salomon 200-? Svenska
16 Die Handfertigkeit als formales Bildungsmittel - Vortrag Otto Salomon 1884 Tyska
17 Handfertigkeitsschule und Volksschule - Bericht über die Theorie und Praxis des Arbeitsunterrichts in Schweden Otto Salomon 1883 Tyska
18 Hvad han hade att berätta Otto Salomon 1897 Svenska
19 I pedagogiska frågor - spridda uppsatser Otto Salomon 1905 Svenska
20 Institution d'August Abrahamson: Nääs - description faite à l'occasion de l'Exposition universelle à Paris 1900 Otto Salomon 1900 Franska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.