Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Pär Eriksson 45 träffar

Titel Författare År Språk
1 Militära och civila uppgifter vid internationella insatser - problem och möjligheter vid samverkan och koordinering Anders Almén 1996 Svenska
2 Rapport från AFCEA Europe's 15. symposium och utställning i Bryssel 19-21 oktober 1994 om Peacekeeping - a partnership for peace challenge Anders Almén 1995 Svenska
3-4 Metodik för inventering av tretåig hackspett - delprojekt Vällen = A method to monitor three-toed woodpecker (flera utgåvor) Martin Amcoff 2002 Svenska
5 Naturinventering och skötselplan vid Untraverket, Nedre Dalälven - 2008-2009 Gillis Aronsson cop. 2011 Svenska
6 Vitryggiga hackspetten - kommer den att överleva? Gustaf Aulén 1991 Svenska
7 Sällsynta fjärilar i Uppsala län - nuvarande och historisk utbredning Jan-Olov Björklund 2007 Svenska
8 Afghanistan - lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling - Norge, Danmark och Nederländerna Pär Eriksson 2013 Svenska
9 Civil-militär samverkan i fredsfrämjande operationer - en omöjlig nödvändighet? - en analys av samverkansproblemens orsaker Pär Eriksson 1999 Svenska
10 Civil-militär samverkan på taktisk nivå i fredsfrämjande operationer - motiv, metoder och förutsättningar Pär Eriksson 1998 Svenska
11 Ekologisk landskapsplanering i Vällenområdet Pär Eriksson 1997 Svenska
12 Ekologisk landskapsplanering vid Nedre Dalälven 1996-2015 Pär Eriksson 2016 Svenska
13 Gudarnas nåde - Jakten på Hjördis Pär Eriksson 1995 Svenska
14 Importance of transportation costs for industrial restructuring projects at Nestlé Pär Eriksson 2000 Engelska
15 Intelligence in peace support operations - (a joint report by the Swedish and Norwegian defence research establishments) : scientific report Pär Eriksson 1996 Engelska
16 Inventering av lindlevande skalbaggar i Stockholm och Uppsala län år 2006 Pär Eriksson 2010 Svenska
17 Inventering av några lindlevande skalbaggar i stockholm och uppsala län 2006 Pär Eriksson 2007 Svenska
18 Inventering av svartoxe i Uppsala län och Norrtälje kommun 2006-2008 Pär Eriksson 2010 Svenska
19 Inventering av trädinsekter vid nedre Dalälven 1997-99 Pär Eriksson 2001 Svenska
20 Kommunerna och det lokala geografiska områdesansvaret - vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills och hur kan nyttan öka? Pär Eriksson 2019 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.