Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: PM 4760 träffar

Titel Författare År Språk
1 Administrationen vid Tandläkarhögskolans i Stockholm intendentkontor - PM Hans Victor Adler 1963 Svenska
2 Distribution av svensk officiell statistik och blanketter - PM R. Lind 1962 Svenska
3 Bevakningen vid centraltullkammaren i Göteborg - PM Gunnar Lundh 1962 Svenska
4 Bevakningen vid centraltullkammaren i Malmö - PM Gunnar Lundh 1962 Svenska
5 Bevakningen vid tullkammaren i Hälsingborg - PM Svensson 1962 Svenska
6 Generalpoststyrelsens upphandlings- och reparationsverksamhet för annat än postverkets eget behov - PM Sverige 1964 Svenska
7-8 PM - handboken i samhällslära : historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi (flera utgåvor) Per Eklund 2007 Svenska
9-11 PM - praktisk medicin : terapikompendium i allmänmedicin (flera utgåvor) 2003 Svenska
12 PM praktisk medicin år 2000 : terapikompendium i allmänmedicin 2000 Svenska
13 Avgaskontroll av bensindrivna bilar av 1971 eller senare års modell Bil., PM rörande föreskrifter om begränsning av luftföroreningar genom avgaser från bil med Wankel-motor - PM Sverige 1970 Svenska
14 Avgiftsbeläggning av sojaproteinprodukter - PM 1969 års mjölkpriskommitté 1970 Svenska
15 PM Arbetsgruppen för utredning av vissa frågor rörande tullpackhuskarlslagen 1973 Svenska
16 Ett arbetsmarknadsperspektiv på sjukvårdens framtida struktur - PM 1997 Svenska
17 Bernkonventionen 1886-1908 och den periodiska pressen - PM s.n. Svenska
18 Brottslighet bland asylsökande - pm 1992 Svenska
19 PM - promemorieskrivning, sammanfattningsteknik, rapportskrivning Carl J. Bökwall 1966-1967 Svenska
20 PM 1 - promemorieskrivning, sammanfattningsteknik, rapportskrivning Carl J. Bökwall 1966 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.