Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Pehr Fabian Aurivillius 118 träffar

Titel Författare År Språk
1 Historiola bibliothecæ regii gymnasii Arosiensis. Cujus partem primam cons. ampl. fac. philos. Upsal. præside ... Petro Fab. Aurivillio ... publico examini subjicit Johannes Henricus Schröder Vestmannus. In audit. Gustav. die XVIII Maji MDCCCXI h. a. m. s Pehr Fabian Aurivillius 1811 Latin
2 Historiola bibliothecæ regii gymnasii Arosiensis cujus partem secundam cons. ampl. fac. philos. Upsal. præside ... Petro Fabian. Aurivillio ... pro gradu philosophico publico defert examini Johannes Henricus Schröder stip. Gustavian. Westmanno-Dalekarlus ad ven. cons. Aros. amanuensis in auditorio Gustaviano die XXXI Maji MDCCCXV h. a. m. s Pehr Fabian Aurivillius 1815 Latin
3 Codex Græcus novi foederis e biblioth. acad. Upsal. descriptus et collatus, dissertatione academica, cujus partem III. venia ampliss. facult. phil. Upsal. publico examini modeste subjiciunt Petrus Fab. Aurivillius ... et stipendiarius regius David Nyander Smolandus. In audit. eccles. d. XXIV Maji MDCCLXXXVI Pehr Fabian Aurivillius 1786 Latin
4 Codex Græcus novi foederis e biblioth. acad. Upsal. descriptus et collatus, dissertatione academica, cujus partem IV. venia ampliss. facult. phil. Upsal. publico examini modeste subjiciunt Petrus Fab. Aurivillius ... et stipendiarius regius Laurentius Kjerner Vestrogothus. In audit. Gust. maj. d. X Jun MDCCLXXXVI Pehr Fabian Aurivillius 1786 Latin
5 Codex Græcus novi foederis e biblioth. acad. Upsal. descriptus et collatus, dissertatione academica, cujus partem II. venia ampliss. facult. phil. Upsal. publico examini modeste subjiciunt Petrus Fab. Aurivillius ... et stipendiarius regius Johannes Bernh. Graak Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. VI Maji MDCCLXXXVI Pehr Fabian Aurivillius 1786 Latin
6 Codex manuscriptus metamorphoseon Ovidii e biblioth. acad. Upsal. descriptus et collatus dissertatione academica, qvam ... præside mag. Petro Fabiano Aurivillio, ... publico examini modeste subjicit Andreas N. Fossgård, Bahusia-Gothoburg. In audit. Gust. maj. d. X. Novembr. MDCCXC Pehr Fabian Aurivillius 1790 Latin
7 Codex Græcus novi foederis e biblioth. acad. Upsal. descriptus et collatus, dissertatione academica, cujus partem V. et ultimam, venia ampliss. facult. phil. Upsal. publico examini modeste subjiciunt Petrus Fab. Aurivillius ... et Carolus Ephr. Sandberg Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. XI Nov. MDCCLXXXVI Pehr Fabian Aurivillius 1786 Latin
8 Ad historiam librorum in Svecia prohibitorum hypomnemata quæ consensu ampliss. fac. phil. Upsal. præside ... Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Laurentius Christiernus Tunelius stip. Stiegl. Uplandus in audit. Gust. die IX Junii MDCCCIX ... p. I Pehr Fabian Aurivillius 1809 Latin
9 De epistola poëtica dissertatio cujus partem primam venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjiciit Samuel Hvasser stip. Robs. Vestmannus. In audit. eccles. d. XXVIII Maji MDCCCVI. h. a. m. c Pehr Fabian Aurivillius 1806 Latin
10 Emendationes et supplementa commentariorum Procli Diadochi in librum primum elementorum Euclidis. Quorum partem primam venia ampl. ord. philos. Upsal. præside Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Olavus Matthias Ullgren stip. Piper Fjerdhundrensis. In audit. Gust. maj. d. V. Junii MDCCCVI. h. a. m. c Pehr Fabian Aurivillius 1806 Latin
11 Disputatio academica de poësi Latina Augustei ævi cujus partis posterioris sect. I consensu ampliss. fac. phil. Upsal. præside ... Petro Fabiano Aurivillio ... publico examini subjicit Sam. Gust. Harlingson stip. Flod. Ostrogothus in audit. Gust. die VII Junii MDCCCIX h. a. m. s Pehr Fabian Aurivillius 1809 Latin
12 Notitia codicum manuscriptorum Latinorum Biblioth. acad. Upsaliensis quam consensu ampliss. fac. phil. Ups. præside ... Petro Fabian. Aurivillio ... publico examini subjicit Carolus Ludovicus Lalin stip. reg. Wermelandus in audit. Gust. die IX. Junii MDCCCXIII ... P. III Pehr Fabian Aurivillius 1813 Latin
13 Comparationis inter Oedipum tyrannum Sophoclis et Senecæ pars prima, quam venia ampl. ord. philos. Upsal. præside ... P. F. Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Petrus Svedelius, Vestmanno-Dalecarlus. In audit. ecclesiast. mart. die XIX MDCCCVI. h. a. m. c Pehr Fabian Aurivillius 1806 Latin
14 Ad historiam librorum in Svecia prohibitorum hypomnemata quæ cons. ampl. fac. philos. Upsal. præside ... Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Johannes Vreteblad comminist. in Wendel, Uplandus in auditorio Gustaviano die XIV Junii MDCCCXV ... p. III Pehr Fabian Aurivillius 1815 Latin
15 Notitia codicum manuscriptorum Græcorum biblioth. acad. Upsaliensis. Quam consensu ampliss. fac. phil. Ups. præside Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Petrus Gustavus Svedelius, Dalekarlus. In audit. Gust. maj. d. VI. Junii MDCCCVI ... P. I Pehr Fabian Aurivillius 1806 Latin
16 Notitia codicum manuscriptorum Latinorum Biblioth. acad. Upsaliensis, quam consensu ampliss. fac. phil. Ups. præside Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Petrus Södermark stip. reg. Bothniensis. In audit. ecclesiast, d. XI. Junii MDCCCVI ... p. I Pehr Fabian Aurivillius 1806 Latin
17 Specimina variantium lectionum versionis Vet. Testamenti Alexandrinæ e duobus codicibus Biblioth. Acad. Upsaliensis excerpta. Quæ, venia ampl. ord. phil. Ups. præside ... Petro F. Aurivillio ... pro gradu publico examini subjicit Petrus P. Tegnæus, stip. reg. Westrogoth. In audit. Gust. maj. d. XI. Junii MDCCXCIV. h. a. m. c Pehr Fabian Aurivillius 1794 Latin
18 Codex Græcus novi foederis e biblioth. acad. Upsal. descriptus et collatus, dissertatione academica, cujus partem I. venia ampliss. facult. phil. Upsal. publico examini modeste subjiciunt Petrus Fab. Aurivillius ... et Nathanaël Gnospelius Vestrogothus. In Audit. Gust. Maj. d. IX Dec. MDCCLXXXIII Pehr Fabian Aurivillius 1783 Latin
19 Ad historiam librorum in Svecia prohibitorum hypomnemata quæ consensu ampliss. fac. phil. Upsal. præside ... Petro Fabiano Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Carolus Magnus Arrhenius Vermelandus in audit. Gust. die XIII Junii MDCCCIX ... p. II Pehr Fabian Aurivillius 1809 Latin
20 Circa exercitationes gymnicas observationes nonnullæ generaliores. Quas consensu ampliss. fac. phil. Ups. præside mag. Petro Fab. Aurivillio ... pro gradu philosophico publico examini subjicit Sveno Emanuel Thollander a sacris. Ostrogothus. In auditorio Gust. maj. d. XXIV. Maj. MDCCCVI. ... p. I Pehr Fabian Aurivillius 1806 Latin

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.