Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Pehr Tham 101 träffar

Titel Författare År Språk
1 Critique öfver hr. häradshöfdinge Blix om Sveriges statshvälfningar ) =(Rubr.) S. impr.= 1795 Svenska
2 Utdrag af Gracians L'homme de cour, öfversatt af Amelot ifrån spanskan, 7de uppl., Roterdam 1728, hvilken förut var dedicerad till Ludvig XIV. (Stockholm, juni, 1818, hos Zacharias Haeggström.) Baltasar Gracián y Morales 1818 Franska
3 Histoire d'Engelbrecht Engelbrechtson, extraite du 22:eme livre de la chronique suedoise et gothique de Johannes Magnus. Scara, chez F.J. Leverentz 1811 Johannes Magnus 1811 Franska
4 Öfwersättning utur Sonnerats resa til Ostindien och China, om braminernes religion). =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. Pierre. Sonnerat 1793 Svenska
5 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Pehr Tham 1794 Svenska
6 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 1, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
7 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 2, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
8 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 3, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
9 Andra brefwet til herr lector Luth i Skara. Af T. =(Rubr.)= Skara, F.J. Leverentz. =1-4. 1794.= Del 4, 04 s Pehr Tham 1794 Okänt
10 Angående et almänt tingshus i Thorbjörntorp. Til prejudicat för flera. =(Rubr.)=/(T.) Skara, F.J. Leverentz, 1795. Pehr Tham 1795 Svenska
11 Angående wår nya litteratur tidning utkommen i Upsala i mars månad. =(Rubr.)=/(T -) Skara, F.J. Leverentz, 1795. Pehr Tham 1795 Svenska
12-14 Anmärkningar i anledning af herr prof. Müllers afhandling om guldhornen, utgifven i Köpenhamn år 1806. Af P. Tham ... Stockholm, 1817, hos Zacharias Haeggström (flera utgåvor) Pehr Tham 1817 Svenska
15 Anmärkningar om eldswådor, tid efter annan, och uppå gifne anledningar, författade. =(Rubr.)=/(T.) Skara, F.J. Leverentz. Pehr Tham 1793 Svenska
16 Anmärkningar till förbättring af ordaförståndet i vår äldsta nordiska historia Pehr Tham 1817 Svenska
17-19 Anmärkningar till förbättring af ordaförståndet i vår äldsta nordiska historia./(Skrifvet på Dagsnäs 1798. P.T.) Stockholm, 1817, hos Zacharias Haeggström (flera utgåvor) Pehr Tham 1817 Svenska
20 Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, gjord åren 1796 och 1797 Pehr Tham 1797 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.