Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Adolf Granberg 115 träffar

Titel Författare År Språk
1 Nyare dramatiska skrifter af P. A. Granberg Del 1, Första häftet Per Adolf Granberg 1837 Svenska
2 Betracktelser öfver åtskilliga nyttiga och vigtiga ämnen af Sterne. Öfversatte af P.A. Granberg. Göteborg, tryckte hos Sam. Norberg, 1802 1802 Svenska
3 Af trycket har utkommit och säljes i de flesta boklådor samt på Elméns & Granbergs boktryckeri à 24 sk. b:co: Konsten att blifva tio år yngre. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1828.) Per Adolf Granberg 1828 Svenska
4 Af trycket har utkommit och säljes i de flesta boklådor till 16 sz. banko: Kateches för allmänna statshushållningen, eller En populer underwisning huru rikedomar förskaffas, utdelas och konsumeras i samhället. Föfattad af Jean Baptiste - Say. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1823.) Per Adolf Granberg 1823 Svenska
5 Af trycket har utkommit och säljes i de fleste boklådor: Utkast till en svensk statistik. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs boktryckeri, 1816.) Per Adolf Granberg 1816 Svenska
6 Anmälan. Af trycket har utkommit och säljes i de flesta boklådor i Stockholm samt på Elméns & Granbergs boktryckeri vid Stortorget à 1 r:dr 16 sk. b:o: Gil-Blas' lefnad och äfventyr, af Le Sage, i sammandrag. ... (Stockholm, Elméns och - Granbergs tryckeri, 1828.) Per Adolf Granberg 1828 Svenska
7 Berättelse om svenska kammarverket under konung Gustaf den I:s regering - Af K.Vitterhets-Historie- och Antiquitets-academien med stora priset belönt år 1910 Per Adolf Granberg 1816. Svenska
8 Berättelsen om Sveriges uppbörd och kammarverk under medeltiden, författad af Peter Adolph Granberg och af K. Vitterhets- Historie- och Antiquitets-academien med stora priset belönt år 1807 Per Adolf Granberg 1811 Svenska
9 Beskrifning öfver Trollhättan, och dess slussverk. Stockholm, Elméns och Granbergs boktryckeri, 1817 Per Adolf Granberg 1817 Svenska
10 Böcker, historier, sagor, wisor och taflor m.m. som säljas i Stockholm uti huset n:o 5 på Skomakaregatan, till höger ifrån och nära Stor-torget, en trappa upp. /Grönmåladt skyltskåp wid porten/. =(Rubr.)= (Stockholm. Tryckt i Elméns - och Granbergs tryckeri 1817.) Per Adolf Granberg 1817 Svenska
11 Böcker och skrifter /utgifne på boktryckaren Ludv. Öbergs förlag/, hvilka säljas i alla boklådor i Stockholm, samt på Elméns och Granbergs boktryckeri /vid Österlånggatan, midt emot källaren Sveriges vapen/. =(Rubr.)= (Stockholm. Elméns - och Granbergs tryckeri, 1829.) Per Adolf Granberg 1829 Svenska
12 Böcker, som säljas i de fleste boklådor, i Stockholm, samt, med vanlig rabatt, på boktryckeriet vid Stortorget /hörnet af Kåkbrinken./ Prisen äro i banko. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1826.) Per Adolf Granberg 1826 Svenska
13 Carl Knutssons död - tragedi i tre akter Per Adolf Granberg 1823 Svenska
14 Carl Knutssons död. Tragedi i tre akter./(P.A. Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1823. (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1825.) Per Adolf Granberg 1823 1825 Svenska
15 Dramatiska skrifter af P.A. Granberg Per Adolf Granberg 1811 Svenska
16 English and Swedish pocket-dictionary, eller engelskt och svenskt hand-lexikon - Öfversedt och tillökt af C. Deleen Per Adolf Granberg 1832 Svenska
17 English and Swedish pocket-dictionary, eller Engelskt och swenskt hand-lexikon, af P. A. Granberg. Stockholm, tryckt hos Carl Fredrik Marquard, 1807. På eget förlag Per Adolf Granberg 1807 Engelska
18-19 Enslighetsälskaren eller Bref från en ung man på landet till dess vän i staden. Af författaren till Den känslofulla vandringen. =Anon=. (Götheborg, tryckt hos Lars Wahlström, 1800. På bokbindaren Kullbergs förlag.) (flera utgåvor) Per Adolf Granberg 1800 Svenska
20 La fête de Freya, prologue. =(Rubr)=. =Anon=. (Stockholm, de l'imprimerie d'Olave Grahn, 1823.) Per Adolf Granberg 1823 Franska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.