Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Adolf Granberg 117 träffar

Titel Författare År Språk
1 Nyare dramatiska skrifter af P. A. Granberg Del 1, Första häftet Per Adolf Granberg 1837 Svenska
2 Beskrifning öfver Trollhättan, och dess slussverk. Stockholm, Elméns och Granbergs boktryckeri, 1817 Per Adolf Granberg 1817 Svenska
3 English and Swedish pocket-dictionary, eller Engelskt och swenskt hand-lexikon, af P. A. Granberg. Stockholm, tryckt hos Carl Fredrik Marquard, 1807. På eget förlag Per Adolf Granberg 1807 Engelska
4-5 Enslighetsälskaren eller Bref från en ung man på landet till dess vän i staden. Af författaren till Den känslofulla vandringen. =Anon=. (Götheborg, tryckt hos Lars Wahlström, 1800. På bokbindaren Kullbergs förlag.) (flera utgåvor) Per Adolf Granberg 1800 Svenska
6 Försök till en historisk framställning af Napoleons återkomst till Frankrike och de händelser som dermed stå i förbindelse. Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1. 1815.= Per Adolf Granberg 1815 Svenska
7 Försök till en historisk framställning af Napoleons återkomst till Frankrike och de händelser som dermed stå i förbindelse. Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1. 1815.= Del 1, Första häftet. 1815. 02 , 196 s Per Adolf Granberg 1815 Okänt
8 Förteckning på historier, sagor ooch wisor, ! Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1829. Huset n:o 4, qwart. Perseus wid Österlånggatan, midt emot källaren Sweriges wapen Per Adolf Granberg 1829 Svenska
9 Historisk tafla af f.d. konung Gustaf IV. Adolfs sednaste regerings-år. Med bilagor. =Stockholm. 1- 3. 1810-11.= Del 1, Första afdelningen. Kriget i Tyskland Per Adolf Granberg 1810 Svenska
10 Historisk tafla af f.d. konung Gustaf IV. Adolfs sednaste regerings-år. Med bilagor. =Stockholm. 1- 3. 1810-11.= Del 2, Andra afdelningen. Kriget med Ryssland och Dannemark Per Adolf Granberg 1810 Svenska
11 Historisk tafla af f.d. konung Gustaf IV. Adolfs sednaste regerings-år. Med bilagor. =Stockholm. 1- 3. 1810-11.= Del 3, Tredje afdelningen. Landtvärnet, financerna, revolutionen Per Adolf Granberg 1811 Svenska
12 Kalmare unionens historia. Författad af Peter Adolph Granberg. Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm. =1-3. 1807-11= Per Adolf Granberg 1807-1811 Svenska
13-14 Den känslofulla wandringen. Af G. =(Pl.titelbl.)= (Götheborg, tryckt hos Samuel Norberg. 1798.) (flera utgåvor) Per Adolf Granberg 1798 Svenska
15 Om Sveriges penningväsende, hushålls-system och näringsfrihet Per Adolf Granberg 1840 Svenska
16-17 Skaldestycken af P.A. Granberg. Stockholm, tryckta i Elméns och Granbergs tryckeri 1813 (flera utgåvor) Per Adolf Granberg 1813 Svenska
18 Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Per Adolf Granberg 1818 Svenska
19 Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Del 1, Förra delen. 1818. 08 , 192, 40 s Per Adolf Granberg 1818 Okänt
20 Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Del 2, Sednare delen. 1818. 02 , ii168, iii62 s. =(s. 50-62 opag.)= Per Adolf Granberg 1818 Okänt

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.