Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Angelstam 38 träffar

Titel Författare År Språk
1 Orren Per Angelstam 1987 Svenska
2 Att mäta skogens biologiska mångfald - möjligheter och hinder för att följa upp skogspolitikens miljömål i Sverige Per Angelstam 2003 Svenska
3 Bete av klövvilt på lövträd - ett makroekologiskt perspektiv Per Angelstam 2003 Svenska
4 The evolution of avian mating systems Per Angelstam 1980 Engelska
5 Forests & biodiversity Per Angelstam 1999 Engelska
6 Gröna infrastrukturer för biologisk mångfald i Dalaskogarna - har habitatnätverk för barrskogsarter förändrats 2002-2012? Per Angelstam 2014 Svenska
7 Hur mycket skog kräver mångfalden? - en svensk bristanalys Per Angelstam cop. 2001 Svenska
8 Hållbara landskap - natur och samhälle måste samverka Per Angelstam 2004 Svenska
9 Landskapsansats för bevarande av skoglig biologisk mångfald - en uppföljning av 19978 års regionala bristanalys, och om behovet av samverkan mellan aktörer Per Angelstam 2010 Svenska
10 Miljön i Örebro län - förr, nu och i framtiden Per Angelstam 2000 Svenska
11 Målbilder för det skogliga sektorsmålet - hur går det med bevarandet av biologisk mångfald? Per Angelstam cop. 2005 Svenska
12 New approach to sustainability science Per Angelstam 2014 Engelska
13 Paraplyarter och landskapsanalys med GIS-stöd underlättar planering för artbevarande i skogen Per Angelstam 2003 Svenska
14 Population dynamics of tetraonids, especially the black grouse Tetrao tetrix L., in boreal forests Per Angelstam 1983 Engelska
15 Skogens biologiska mångfald i Sverige - en resa i tid och rum Per Angelstam 2001 Engelska
16 Strategier för skydd av skog i Värmland - en pilotstudie baserad på nyckelbiotopsinventeringen Per Angelstam 1999 Svenska
17 Sustainable Bergslagen - a landscape approach initiative in Sweden Per Angelstam 2014 Engelska
18 Biologisk mångfald 1993 Svenska
19 Targets and Tools for the Maintenance of Forest Biodiversity Monica Breuss 2009 Engelska
20 Developing sustainable forest management in North-West Russia - experiences from three implementation projects Marine Elbakidze 2007 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.