Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Daniel Amadeus Atterbom 342 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bidrag till närmare bestämmande af ästetikens begrepp. Afhandling hvilken med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af professorn i ästhetikens och vitterheten mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... kommer att offentligen försvaras af August Theodor Blanche af Stockholms nation. På Gustav. lärosalen den 15 juni 1837. p.v.t.f.m. 1 Per Daniel Amadeus Atterbom 1837 Svenska
2 De arte philosophandi dissertatio quam venia ampl. ord. philos. Upsal. p. p. mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Felix Sjöstedt stip. Flodin. Ostrogothi. In audit. Gust. die XXVII Febr. MDCCCXXVIII Per Daniel Amadeus Atterbom 1828 Latin
3 De genio et schemate speculationis reipsa philosophicæ dissertatio cujus partem primam ... p.p. mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Petrus Jacobus Emanuelsson Ostrog. In audit. Gustav. die XI dec. MDCCCXXIII., P. 1 Per Daniel Amadeus Atterbom 1823 Latin
4 De genio et schemate speculationis reipsa philosophicæ dissertatio cujus partem secundam ... p.p. mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Guilielmus Sjöström Ostrog. stip. Stiegl. In audit. Gustav. die XI dec. MDCCCXXIII., P. 2 Per Daniel Amadeus Atterbom 1823 Latin
5 De intuitu mentis ejusque objecto dissertatio. Cujus partem primam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside ... Petr. Dan. Amad. Atterbom ... pro gradu philosophico p. p. auctor Carolus Olavus Björling Gestr. Helsingus. In auditorio Gustav. die XXIV April MDCCCXXX. H.P.M.S Per Daniel Amadeus Atterbom 1830 Latin
6 De notione principii commentatio dialectica. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside ... Petr. Dan. Amad. Atterbom ... pro gradu philosophico p. p. auctor Ernestus Jonas Fredericus Kjellander stip. Stiegler. Vestrogothus. In auditorio Gustav. die XI Junii MDCCCXXXIII. h. p. m. s., P. I Per Daniel Amadeus Atterbom 1833 Latin
7 De principio philosophiae practicae dissertatio quam ... p. p. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Carolus Jarchow Ostrogothi. In audit. Gust. die XIII jun. MDCCCXXVII. H.P.M.S. P. I Per Daniel Amadeus Atterbom 1827 Latin
8 De ratione artis ad scientiam civitatem et religionem dissertatio cujus partem primam ... præside P. D. A. Atterbom ... pro gradu philosophico p.p. auctor Gunnar Wennerberg vestrogothus in auditorio Gustaviano die XII Junii MDCCCXLV. H.A.M.S Per Daniel Amadeus Atterbom 1845 Latin
9 Jacob Balde, latinsk skald ur sjuttonde århundradet. Afhandling, hvilken med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för filosofiska graden till offentlig granskning framställes af författaren Fredrik August Dahlgren af Vermlands nation. På Gustav. lärosalen den 13 juni 1839. p. v. t. e. m Per Daniel Amadeus Atterbom 1839 Svenska
10 Nicolaus Rienzi tribunus romanorum dissertatio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p.p. mag. Petr. Dan. Am. Atterbom et Joh. Petr. Forssbäck, Ostrogothi. P. I. In audit. Gust. die XVII febr. MDCCCXXI. H.A.M.S Per Daniel Amadeus Atterbom 1821 Latin
11 Några momenter till en karakteristik af den nyaste musiken. Akademisk afhandling, som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden författad och utgifven af Jacob Axel Josephson af Stockholms nation. Thun. stip. kommer att offentligen försvaras på Gustavianska lärosalen den 10 juni 1842 p. v. t. f. m Per Daniel Amadeus Atterbom 1842 Svenska
12 Sophistae dialogi Platonici particula Svethice reddita. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside ... Petr. Dan. Amad. Atterbom ... pro gradu philosophico p. p. auctor Laurentius Landgren Gestr. Hels. in audit. Gustav. die XIII Apr. MDCCCXXXIII. H. P. M. S. Sect I Per Daniel Amadeus Atterbom 1833 Latin
13 Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Axel Thorén af Stockholms nation ... på Gustav. lärosalen d. 11 juni 1836, 2 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska
14 Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Karl Christian Estenberg af Stockholms nation på Gustav. lärosalen d. 9 juni 1836, 1 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska
15 Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Peter Carl Pontén af Smålands nation ... på Gustav. lärosalen d. 13 juni 1836, 3 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska
16 Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Johan Björck af Upl. o. Rosl. nation ... på Gustav. lärosalen d. 13 juni 1836, 4 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska
17 Stycken om vitterhet och skaldekonst. Afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Per Zacharias Westelius Östgöthe på Gustav. lärosalen d. 15 juni 1836, 5 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska
18 Ästhetiska betraktelser :, 2 - afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Ekendahl af Upl. o. Rosl. nation ... på Gustav. lärosalen d. 6 juni 1836 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska
19 Ästhetiska betraktelser :, 3 - afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Anders Fredrik Beckman af West-Götha nation ... på Gustav. lärosalen d. 9 juni 1836 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska
20 Ästhetiska betraktelser :, 1 - afhandling hvilken ... under inseende af ... Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Fredrik Georg Afzelius af Upl. o. Rosl. nation ... på Gustav. lärosalen d. 6 juni 1836 Per Daniel Amadeus Atterbom 1836 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.