Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Erik Karlsson 53 träffar

Titel Författare År Språk
1 Krondroppsnätet i södra Sverige -övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön - Resultat till och med september 2016 Cecilia Akselsson 2017 Svenska
2-4 Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m.september 2013 (flera utgåvor) Cecilia Akselsson 2018 Svenska
5 Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn tagen till ozonets variation i landskapet - Resultat för 2012 Helena Danielsson 2013 Svenska
6-7 Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige – med beaktande av variationen i landskapet (flera utgåvor) Helena Danielsson 2017 Svenska
8 En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på växtligheten i Sverige i relation till föreslagna miljömål 2006 Svenska
9-10 Frisk luft - bilagor till Naturvårdsverkets rapport 5765, 2007 (flera utgåvor) 2007 Svenska
11 Påverkan på atmosfäriskt nedfall och luftkvaliten i Sverige av SO2-emissioner från vulkanutbrottet på Island, 2014-2015 - Utvärdering med Krondroppsnätets mätningar och EMEP modellen Sofie Hellsten 2017 Svenska
12 Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2015 Sofie Hellsten 2016 Svenska
13 Air pollution in the Nordic countries from biomass burning in Eastern Europe : A Policy brief Per Erik Karlsson 2015 Okänt
14 The blue light regulation of stomatal movements Per Erik Karlsson 1987 Engelska
15 Marknära ozon, SO₂, NO₂ och sot vid Östads säteri 1987-2003 Per Erik Karlsson 2004 Svenska
16 Ozon påverkar tillväxten hos gran i Sverige - rapport från en fyraårig fältkammarstudie Per Erik Karlsson 1998 Svenska
17 Skadeståndsansvaret enligt data-, kreditupplysnings- och inkassolagarna Per-Erik Karlsson 1987 Svenska
18 Totaldeposition av kväve till skog Per Erik Karlsson 2011 Svenska
19 Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmark 2015 Svenska
20 Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modellering - Resultat t.o.m. september 2012 Veronika Kronnäs 2013 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.