Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Germundsson 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vargens beteende - seminariearbete - prekliniskt Per Andersson 1999 Svenska
2-3 Nya vägar till arbetsmarknaden - kvalitetssäkring av samverkan (flera utgåvor) Berth Danermark 2007 Svenska
4 Nya vägar till arbetsmarknaden Punktskrift - kvalitetssäkring av samverkan Berth Danermark 2016 Svenska
5-6 Toward an Instrument for Measuring the Performance of Collaboration across Organisational and Professional Boundaries (flera utgåvor) Berth Danermark 2013 Engelska
7 Samverkansprojekt, och sen då? - en uppföljande studie av samverkansprocessen kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Ulrika Englund 2017 Svenska
8 Forskningsprojekt kring samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet Skåne och Region Skåne om habilitering - slutrapport Per Germundsson 2015 Svenska
9-10 Lärare, socialsekreterare och barn som far illa - om sociala representationer och interprofessionell samverkan (flera utgåvor) Per Germundsson 2011 Svenska
11 Nedre urinvägssjukdomar hos katt Per Germundsson 2000 Svenska
12 New Generation Cooperatives i Sverige - en utvärdering av Lyckeby Stärkelsens organisationsform = New Generation Cooperatives in Sweden : an evaluation of the organizational form of the Swedish starch cooperative Per Germundsson 1999 Engelska
13 "Jag är ju inte bara en ond rygg" - en inspirationsbok om samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering 2007 Svenska
14 Disability and social representations theory - the case of hearing loss Vinaya Manchaiah 2020 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.