Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Jacob Emanuelsson 51 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Comparatio inter tragoediam Aeschyli, quae septem ad Thebas inscribitur, et Euripidis Phoenissas, quam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson ... et Carolus Oscar Ekecrantz Ostrogothi in audit. Gustav. die IX Junii MDCCCXXXII. H. p. m. s., P. II (flera utgåvor) Per Jacob Emanuelsson 1832 Latin
3-4 Comparatio inter tragoediam Aeschyli, quae septem ad Thebas inscribitur, et Euripidis Phoenissas, quam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson ... et Andreas Augustus Salander Ostrogothi in audit. Gustav. die IX Junii MDCCCXXXII. H. a. m. s., P. I (flera utgåvor) Per Jacob Emanuelsson 1832 Latin
5-6 De dubiis orationibus Demosthenicis dissertatio. Cujus partem primam venia ampl. facult. philosoph. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson stip. Flodin. et Wilhelmus Augustus Palmaer Ostrogothi in audit. Gust. die XXXI Maji MDCCCXXVIII. H. a. m. s (flera utgåvor) Per Jacob Emanuelsson 1828 Latin
7-8 De dubiis orationibus Demosthenicis dissertatio. Cujus partem secundam venia ampl. facult. philosoph. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson stip. Flodin. et Agathon Hammarsköld stip. ord. equestr. Ostrogothi in audit. Gust. die XXXI Maji MDCCCXXVIII. H. p. m. s (flera utgåvor) Per Jacob Emanuelsson 1828 Latin
9-10 De dubiis orationibus Demosthenicis dissertatio. Cujus partem tertiam venia ampl. facult. philosoph. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson et Carolus Adolphus Sallberg Ostrogothi. In audit. Gust. die XIII Dec. MDCCCXXVIII. H. a. m. s (flera utgåvor) Per Jacob Emanuelsson 1828 Latin
11-12 De ellipsi in lingua Hebraica dissertatio, cujus partem posteriorem venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson ... et Petrus Johannes Danielson Ostrog. stip. Helmf. In audit. Gustav. die XII Nov. MDCCCXXXVI. H. p. m. s (flera utgåvor) Per Jacob Emanuelsson 1836 Latin
13 De ellipsi in lingua Hebraica dissertatio, cujus partem priorem venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Jacobus Emanuelsson ... et Johannes Vilhelmus Lindberg Vermelandus. In audit. Gustav. die XII Nov. MDCCCXXXVI. H. a. m. s Per Jacob Emanuelsson 1836 Latin
14 De Jacobo, epistolae scriptore et ejus cum Paulo consensu dissertatio. quam cum thesibus theologicis varii argumenti subjunctis ...pro examine pastorali publicæ censuræ submittit Petrus Jacobus Emanuelsson ... respondente Samuele Marco Hermanno Aspling Ostrogotho in auditorio eccles. die X Aprilis MDCCCXLI H. A. M. S Per Jacob Emanuelsson 1841 Latin
15 De stilo apud Aeschylum et Euripidem diverso. Dissertatio academica, cujus partem posteriorem venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Jac. Emanuelsson ... et Andreas Fredricus Björlin Vermelandus. In audit. Gustav. die XXVI Martii MDCCCXXXIV. H. p. m. s Per Jacob Emanuelsson 1834 Latin
16 De stilo apud Aeschylum et Euripidem diverso. Dissertatio academica, cujus partem priorem venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Petrus Jac. Emanuelsson ... et Jonas Fredricus Hesse Ostrogothi. In audit. Gustav. die XXVI Martii MDCCCXXXIV. H. a. m. s Per Jacob Emanuelsson 1834 Latin
17 Verba Iphigeniæ, mortem obire ultro statuentis, ex Euripidis Iphigenia in Aulide Svetice versa, quae venia ampl. facult. philos. Upsal. præside mag. Petro Jac. Emanuelsson ... pro exercitio p. p. auctor Fredricus Eliæson stip. Flodin. Holmiensis. In audit. Gustav. die XIV Junii MDCCCXXXIV. H. a. m. s Per Jacob Emanuelsson 1834 Latin
18 De genio et schemate speculationis reipsa philosophicæ dissertatio cujus partem primam secundam p.p. mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Petrus Jacobus Emanuelsson Ostrog. Guilielmus Sjöström Ostrog. stip. Stiegl. In audit. Gustav. die XI dec. MDCCCXXIII P. 1-2 Per Daniel Amadeus Atterbom 1823 Latin
19 De genio et schemate speculationis reipsa philosophicæ dissertatio cujus partem primam ... p.p. mag. Petr. Dan. Amad. Atterbom ... et Petrus Jacobus Emanuelsson Ostrog. In audit. Gustav. die XI dec. MDCCCXXIII P. 1 Per Daniel Amadeus Atterbom 1823 Latin
20 De ellipsi in lingua hebraica - dissertatio Per Jacob Emanuelsson 1836 Latin

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.