Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per-Olof Carlson 41 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bygga med glas - möjligheternas material Lars-Åke Almstedt 2017 Svenska
2-3 Småhus - bärande ytterväggar av tegel (flera utgåvor) Arne Cajdert 1981 Svenska
4 Bygga med glas Per-Olof Carlson 2005 Svenska
5 Bygga med metall & glas - fasader, tak, dörrar Per-Olof Carlson 2008 Svenska
6-7 Datorstödd integrerad projektering - praktiska erfarenheter (flera utgåvor) Per-Olof Carlson 1988 Svenska
8 Energisnåla idrottshallar Per-Olof Carlson 1982 Svenska
9-10 Flerbostadshus - idéförslag till kostnadsbesparande åtgärder (flera utgåvor) Per-Olof Carlson 1986 Svenska
11-12 Glas - möjligheternas byggmaterial (flera utgåvor) Per-Olof Carlson 1992 Svenska
13-14 Glasfasader (flera utgåvor) Per-Olof Carlson 2003 Svenska
15 Glastak - krav och metoder Per-Olof Carlson 1995 Svenska
16 Low energy indoor sports halls - halls with low running and maintenance costs Per-Olof Carlson 1986 Engelska
17-18 Lättbygg - långtidsuppföljning 1987-1989 av energibehov, fuktförhållanden och boendesynpunkter (flera utgåvor) Per-Olof Carlson 1991 Svenska
19-20 Lättbygg 85 - energi- & resurssnåla småhus med låg boendekostnad (flera utgåvor) Per-Olof Carlson 1989 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.