Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per-Olof Erixon 28 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förutsättningar för elevers textskapande - En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter Helene Dahlström 2020 Svenska
2 Digital humaniora - humaniora i en digital tid 2017 Svenska
3 Kommunikation i förskolan - förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap Linn Eckeskog 2019 Svenska
4 Skolmusikalen - om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio Lorentz Edberg 2019 Svenska
5 Project work, independence and critical thinking Anders Eklöf 2014 Engelska
6 Genrer i rörelse - estetiska textpraktiker i gymnasieskolan Göteborg (2004) svenska med didaktisk inriktning Johan Elmfeldt 2004 Svenska
7 John skriver och regisserar - skriftspråk i den samtida medieekologin Umeå (2006) svenska med didaktisk inriktning Johan Elmfeldt 2007 Svenska
8 School writing in a changing media ecology Canada (2011) Alberta Edmonton Media Ecology Association Johan Elmfeldt 2011 Engelska
9 Skrift i rörelse - om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap Johan Elmfeldt 2007 Svenska
10-11 Drömmen om den rena kommunikationen - diktskrivning som pedagogiskt arbete i gymnasieskolan (flera utgåvor) Per-Olof Erixon 2006 Svenska
12 Ett spann över svarta ingentinget - linjer i Thorsten Jonssons författarskap Per-Olof Erixon 1994 Svenska
13 Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska - skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen: bild, musik och svenska under påverkan Resultatdialog 2013 Per-Olof Erixon 2013 Svenska
14 Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska. Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen - bild, musik och svenska under påverkan Per-Olof Erixon 2013 Svenska
15 Pedagogiskt arbete i romanens prisma - upplevelser av den svenska folkskolan under ett omvälvande sekel Per-Olof Erixon 2002 Svenska
16 School Writing in a Changing Media Ecology 2011 June 23 - 26 Canada Alberta Edmonton 12th Annual Convention Media Ecology Association Per-Olof Erixon 2011 Engelska
17 Ett spann över svarta ingentinget - linjer i Thorsten Jonssons författarskap Per-Olof Erixon 1994 Svenska
18 Forskningsarbete pågår - Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) 2005 Svenska
19 Motstånd, måsten och möjligheter - Gymnasielärare om medie- och informationskunnighet i ett digitaliserat svenskämne Ann-Kristin Hamberg 2021 Svenska
20 Kampen om texten - examensarbetet i lärarutbildningen 2017 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.