Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Peter Andersson 217 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Minne af framl. contracts-prosten öfwer Westra härad, kyrkoherden i Fröderyds, Bäckaby och Ramqwilla församlingar, L. W. O., mag. Jonas Sandell (flera utgåvor) Peter Andersson 1865 Svenska
3 Uti Helleberga kyrka hållne böner och personalier wid comministern derstädes P. L. Sellergrens jordfästning d. 12 maj 1843; samt uppfattning af utfärdstalet, hållet utom papper, af comminister P. Andersson i Ekeberga, Berättelse om begrafningshögtidligheten och tillägg af ett bref från prosten P. Wieselgreen till utgifwaren, deruti den aflidne bedömes ur kyrkohistorisk synpunkt 1843 Svenska
4 30-årsjubileum - från slips till uppknäppt skjorta 1993 Flerspråkigt verk
5 70 år med TFF 1996 Svenska
6 9th Nordic Symposium on Tribology - NORDTRIB 2000 : Porvoo, Finland, 11-14 June 2000 Nordic Symposium on Tribology 2000 : Porvoo) 2000 Engelska
7 9th Nordic Symposium on Tribology Vol. 1 - NORDTRIB 2000 Nordic Symposium on Tribology 2000 : Porvoo) 2000 Engelska
8 9th Nordic Symposium on Tribology Vol. 2 - NORDTRIB 2000 Nordic Symposium on Tribology 2000 : Porvoo) 2000 Engelska
9 9th Nordic Symposium on Tribology Vol. 3 - NORDTRIB 2000 Nordic Symposium on Tribology 2000 : Porvoo) 2000 Engelska
10 The aerial kit - bland människor emellan, 1809-1989 : ett projekt av VAVD Editions 1990 Svenska
11 Godsskydd D. 1, Lastning och säkring av gods för ökad leveranskvalitet. Övningsbok Anders Alexandersson cop. 1996 Svenska
12 Studies on parallel plate electron multipliers and silicon surface barrier systems Lars-Peter Andersson 1973 Engelska
13 Adaptive forgetting through multiple models and adaptive control of car dynamics Peter Andersson 1983 Engelska
14-15 Analys av svetshistorik (flera utgåvor) Peter Andersson 2004 Svenska
16 Analysis of ball CV-joints of fixed type Peter Andersson 1992 Engelska
17 Användning av MVC i interaktiva applikationer Peter Andersson 2000 Svenska
18-19 Automatisk balansering-Avstämda pendeldämpare (flera utgåvor) Peter Andersson 2000 Svenska
20 Automatisk databehandling. Datorn inom brandförsvaret. Brandsyneregister, insatsplaner Peter Andersson 1983 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.