Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Philip von Platen 12 träffar

Titel Författare År Språk
1 De ingenio medici. Oratio habita in auditorio majori acadenico V Iduum Maji anno MDCCXCVII a Georgio Ernesto Kletten ... cum rectoratus academici munus susciperet Georg Ernst Kletten 1797 Latin
2 Personalien, bey der Begräbnissfeyer weiland Sr. Excellenz eines der Herren des Reichs,... Philipp Julius Bernhard von Platen, am 26sten May 1805 in der St. Marien Kirche zu Stralsund verlesen s.a Tyska
3-4 Ätten von Platen - historiska och biografiska anteckningar (flera utgåvor) Philip Fr:son von Platen 1909 Svenska
5 Der Husar im Felde, oder kurzgefasste Maximen des Husaren-Métier durch J.v.P Philip Julius Bernhard von Platen 1761 Tyska
6 Le husard ou courtes maximes de la petite guerre Philip Julius Bernhard von Platen 1761 Franska
7 Husaren i fält, utgifven under pommerska kriget år 1760. Af P.v.P. och på svenska språket öfversatt af Fr. Willh. von Platen. ... Carlscrona, tryckt uti kongl. amiralitets tryckeriet, år 1785 Philip Julius Bernhard von Platen 1785 Svenska
8-9 Den från Rügen stammande ätten von Platens äldre historia i kort öfversikt - Illustr. (flera utgåvor) Philip Ludvig von Platen 1940 Svenska
10 Den från Rügen stammande ätten von Platens äldre historia i kort översikt Philip Ludvig von Platen 1937 Svenska
11 Den från Rügen härstammande ätten von Platens äldre historia i kort översikt Philip von Platen 1940 Svenska
12 Den från Rügen härstammande ätten von Platens äldre historia i kort översikt Philip von Platen 1940 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.