Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Poststyrelsen 96 träffar

Titel Författare År Språk
1 Efterfrågeanalys av postverkets trafikvolym - redogörelse för undersökning utförd av Universitetets statistiska institution, Upp- sala Göran Andersson 1965 Svenska
2 Efterfrågeanalys av postverkets trafikvolym, Demand analysis of the volume of postal traffic - redogörelse för undersökning utförd av Universitetets statistiska institution, Upp- sala Göran Andersson 1966 Engelska
3 Arbetsanvisningar för lantbrevbärare 1968 Poststyrelsen 1968 Svenska
4 Företagets brev på engelska Poststyrelsen 1969 Svenska
5 Instruktion för lantbrevbärare (Ilbb) Poststyrelsen 1969 Svenska
6 Brev som arbetar - säljbrev och offerter 1975, tr. 1976 Svenska
7 Företagets brev till utlandet 1980 Svenska
8 Internationella postfördrag med tillhörande expeditionsreglementen avslutade vid världspostkongressen i Wien år 1964 1964 Svenska
9 Kungl poststyrelsens bibliotek - Facklitteratur : förteckning över nyförvärv 1965 1966 Svenska
10 Ledarhandledning för gruppstudier i Säljbrev och offerter 1976 Svenska
11 Då julafton och midsommarafton bytte plats Kerstin Oskarsson 1967 Svenska
12 Posten - en bok för skolan 1969 Svenska
13 Postiljonshandboken 1966 Svenska
14 Postteknisk ordlista - svensk-engelsk, engelsk-svensk 1972 Svenska
15 Postverket 1911 1912 Svenska
16 Postverket 1912 1913 Svenska
17 Postverket 1913 1914 Svenska
18 Postverket 1914 1915 Svenska
19 Postverket 1915 1916 Svenska
20 Postverket 1916 1917 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.