Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ragnar Berfenstam 55 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Barnets rättigheter- och samhällets skyldigheter - lagar och regler (flera utgåvor) 1992 Svenska
3 Dödsolycksfallen i Sverige med särskild hänsyn till olycksfallen i barnaåldern Nils Bejerot 1955 Svenska
4 Barnets farliga värld - Råd till barnets skydd.Omsl. Illustr. Ragnar Anders Göran Berfenstam 1955 Svenska
5-9 Barnets farliga värld - en upplysningsskrift (flera utgåvor) Ragnar Berfenstam 1976 Svenska
10-11 Barnets rätt till en säker miljö - lagar och regler (flera utgåvor) Ragnar Berfenstam 1995 Svenska
12 Early child care in Sweden Ragnar Berfenstam cop. 1973 Engelska
13 Konsensuskonferensers roll och effekter - en utvärdering Ragnar Berfenstam 1987 Svenska
14 Rationell spädbarnskost Ragnar Berfenstam 1960 Svenska
15 The rights of children to a safe environment - Swedish laws and regulations Ragnar Berfenstam 1992 Engelska
16 Samverkan mellan medicinsk och social vård - artikel ur Socialmedicinsk tidskrift nr. 5-6/1976 Ragnar Berfenstam 1977 Svenska
17-18 Sjukvårdskonsumtion i Tierps-området 1973 - en personbaserad studie av olika slag av sjukvårdskontakter i en definierad population $ av Ragnar Berfenstam, Bengt Berg och Björn Smedby (flera utgåvor) Ragnar Berfenstam 1976
19 Sjukvårdskonsumtion i Tierpsområdet 1971 - en personbaserad studie av olika slag av sjukvårdskontakter i en definierad poopulation Ragnar Berfenstam 1974 Svenska
20 Skydda barnen mot olycksfall - förskoleålderns olycksrisker Ragnar Berfenstam 1954 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.