Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Rolf Å. Gustafsson 38 träffar

Titel Författare År Språk
1 Den ohälsosamma vården? - en genomgång av forskning om välfärdsstat, folkhälsa och arbetsmiljö Peter Antman 1995 Svenska
2 Arbetsliv och hälsa 2004 2004 Svenska
3-4 Worklife and health in Sweden 2004 (flera utgåvor) 2005 Engelska
5 Vad vet vi om äldreomsorgens arbetsmiljö? - en inventering av enkätundersökningar Ninni Befve 1999 Svenska
6-7 Arbetsorganisatorisk utveckling inom vården - reflexioner kring ett praktiskt exempel (flera utgåvor) Rolf Å. Gustafsson 1993 Svenska
8-9 Arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki - en enkätstudie bland personal och politiker (flera utgåvor) Rolf Å. Gustafsson 2005 Svenska
10 Arbetsvillkor och välfärdsopinion inom äldreomsorgen - en enkätbaserad fallstudie bland personal och politiker Rolf Å. Gustafsson 2001 Svenska
11 Behavioural scientists and workers - a brief history of Swedish work environment research Rolf Å. Gustafsson 1987 Engelska
12 Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning - historisk bakgrund och utveckling i Sverige Rolf Å. Gustafsson 1983 Svenska
13 Bot och omvårdnad eller vårdproduktion? - ett inlägg i debatten om sjukhusets vård- och arbetsorganisation Rolf Å. Gustafsson 1978 Svenska
14 Från ämbetsmannastat till välfärdsstat - en studie av svensk offentlig arbetsgivarpolitik Rolf Å. Gustafsson 2016 Svenska
15 Handlingsinriktad samhällsvetenskap - problem, möjligheter, historisk och teoretisk bakgrund Rolf Å. Gustafsson 1981 Svenska
16-18 Kan vården demokratiseras? - ett praktiskt försök med personal- och brukarinflytande (flera utgåvor) Rolf Å. Gustafsson 1992 Svenska
19 Kunskap på fel sätt? - om professionell kunskapstillämpning inom sjukvården : problemöversikt inom temat Hälso- och sjukvården i samhället Rolf Å. Gustafsson 1981 Svenska
20 Den nya vetenskapen - referat, diskussion och försök att tillämpa ett dialektiskt synsätt på forskning och aktion Rolf Å. Gustafsson 1980 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.