Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Rolf Nordlinder 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bussförares arbetsmiljö, Avgasexposition 1982 Svenska
2 Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö 19??- Svenska
3 Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum D. 1, Inventering av arbetstagarnas exponering för olja, sot, avgaser och kemikalier vid maskinrumsarbete - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö 1999 Svenska
4 Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum D. 2, Exponeringmätning och medicinsk undersökning av maskinrumspersonal - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö 1999 Svenska
5 Exponering för oljor och kemikalier i maskinrum D. 3, Åtgärdsinriktade mätningar ombord på 5 fartyg - inventering och åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö 2001 Svenska
6 Kemiska hälsorisker i reprocentraler vid Göteborgs Universitet Linnéa Lillienberg 1986 Svenska
7 Bensen - exponering, biomarkörer och genotoxiska effekter Ralph Nilsson 2000 Svenska
8 Exponering av hälsorisker vid hantering av petroleumprodukter - litteraturgenomgång Ralph Nilsson 1993 Svenska
9 Exponering för polyaromatiska kolväten vid maskinrumsarbete ombord på fartyg Ralph Nilsson 1996 Svenska
10 Analys av bensen och alkylbensener i motorbensin Rolf Nordlinder 1980 Svenska
11 Analys och förekomst av lättare kolväten, främst bensen, i arbets- och omgivningsmiljö Rolf Nordlinder 1989 Svenska
12 Bensen och alkylbensener från motorbensin i olika arbetsmiljöer - ASF-projekt 78/124 Rolf Nordlinder 1985? Svenska
13 Bensen- och totalkolväteexponering vid tankning av personbilar Rolf Nordlinder 1989 Svenska
14 Bestämning av diffusa emissioner med hjälp av spårgas Rolf Nordlinder 1983 Svenska
15 Cancer och arvsmassa - förekomst av cancerframkallande ämnen inom verkstadsindustrin Rolf Nordlinder 2001 Svenska
16 Förekomsten av några olika kolväten i luftmiljön vid Sörredsvägens barndaghem på Hisingen, Göteborg Rolf Nordlinder 1980 Svenska
17 Hormonstörande ämnen i arbetsmiljön - en kartläggning av förekomst, effekter och exponering inom verkstadsindustrin Rolf Nordlinder 2001 Svenska
18 Kriteriedokument för gränsvärden - cyklohexylamin, diisopropylamin och isopropylamin Rolf Nordlinder 1990 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.