Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Samuel Hedborn 25 träffar

Titel Författare År Språk
1 Christelig predikan, vid philosophiæ magister-promotionen i Upsala den 15 juni 1815. Hållen i Upsala domkyrka af Samuel Hedborn. På de promoverades begäran till trycket lemnad. Upsala, Zeipel och Palmblad. 1815 Samuel Hedborn 1815 Svenska
2 De fem landskaperna med deras höge hertigar - allegoriserad dans-lek i djupaste underdånighet tillegnad Hans Kongl. Höghet kronprinsen på dess höga födelsedag den 4 juli 1841 Samuel Hedborn 1841 Svenska
3 Förödelsens styggelse, ståndande i det helga rummet - några ord till tiden Samuel Hedborn 1832 Svenska
4 Jesu nattward, gudaktighetens lif Samuel Hedborn 1814 Svenska
5 Låfsång. Den 10 januarii 1820. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Johan Imnelius, 1820 Samuel Hedborn 1820 Svenska
6-7 Minne af enke-öfverstinnan, välborna fru von Krusenstjerna, född Anna Magdalena Grubbe, vid dess jordfästning i Askeryds kyrka den 3 mars 1835, af S. J. Hedborn (flera utgåvor) Samuel Hedborn 1835 Svenska
8 Minne af prosten öfver Norra Vedbo contrakt och kyrkoherden i Linderås, i lifstiden högärevördige och höglärde, herr Anders Hagert, tolkadt vid dess begrafning i Linderås kyrka den 9 april 1839, af S. J. Hedborn Samuel Hedborn 1839 Svenska
9 Minne och poesi Samuel Hedborn 1835 Svenska
10 =Psalmer. Stockholm. 1-2. 1812-13.= Samuel Hedborn 1812-1813 Svenska
11 =Psalmer. Stockholm. 1-2. 1812-13.= Del 1, Psalmer af Samuel Hedborn. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1812. 06 , xii, 88 s. =(s. ix-xii opag.).= Samuel Hedborn 1812 Okänt
12 =Psalmer. Stockholm. 1-2. 1812-13.= Del 2, Psalmer utgifne af Samuel Hedborn. Andra samlingen. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1813. 02 , 60 s. =(s. 59- 60 opag.).= Samuel Hedborn 1813 Okänt
13 På kongl. hof-predikantens och kyrkoherdens herr magister Lars Tunelii och dygdädla mademoiselle Sara Johanna Hazelii bröllops-fest, den 21 maj 1816 Samuel Hedborn 1816 Svenska
14 Råd till Carolina - läsning för små flickor Samuel Hedborn 1817 Svenska
15 Samuel Johan Hedborns samlade skrifter Samuel Hedborn 1853 Svenska
16 Samuel Johan Hedborns samlade skrifter Bd. 1 Samuel Hedborn 1853 Svenska
17 Samuel Johan Hedborns samlade skrifter Bd. 2 Samuel Hedborn 1853 Svenska
18 Sång i Stockholms prest-sällskap. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Johan Imnelius, 1820 Samuel Hedborn 1820 Svenska
19 Åminnelse-tal öfver contracts-prosten öfver Bergslags contract, kyrkoherden i Tjällmo ... Olof Johan Nordvall Samuel Hedborn 1826 Svenska
20 Åminnelse-tal öfver ärke-biskopen, prokansleren ... Jacob Axelson Lindblom Samuel Hedborn 1819 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.