Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sivert Antonson 9 träffar

Titel Författare År Språk
1 Döva och hörselskadade i högskolestudier - en kommenterad litteraturöversikt Sivert Antonson 1994 Svenska
2-3 Hörselskadade i högskolestudier - möjligheter och hinder (flera utgåvor) Sivert Antonson 2001 Svenska
4 Institutionen - några problemställningar i samband med öppenvård av vuxna förståndshandikappade Sivert Antonson 1982 Svenska
5-6 Stödets betydelse - supported employment : i kampen för arbete och att bryta utsatthet (flera utgåvor) Sivert Antonson 2003 Svenska
7 Stödets betydelse Punktskrift - supported employment : i kampen för arbete och att bryta utsatthet Sivert Antonson 2016 Svenska
8 Nya Omsorgsboken 2011 Svenska
9 Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada - omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet - en studie av femton personers upplevelser och erfarenheter av att leva med förvärvad traumatisk hjärnskada Thomas Strandberg 2006 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.