Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sofia Backéus 3 träffar

Titel Författare År Språk
1 Forest management strategies for CO₂ mitigation Sofia Backéus 2009 Engelska
2 Inverkan av luft- och vattentemperatur på groning och tillväxt vid täckrotsproduktion av gran, tall och contortatall = - Effects of air and water temperature during germination and growth for container seedlings of Norway spruce, Scots pine and lodgepole pine Sofia Backéus 2001 Svenska
3 Testbädd Mellanskalig Biorbränsleförbränning - en förstudie Sven Hermansson 2014 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.