Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Staffan Lundström 83 träffar

Titel Författare År Språk
1 An evaluation of the mould filling simulation code TIMS T. Staffan Lundström 1992 Engelska
2 Void formation and transport in manufacturing of polymer composites T. Staffan Lundström 1996 Engelska
3 Vacuum Infusion of Nanocellulose Networks of Different Porosity International Conference on Composite Materials : 19/07/2015 - 24/07/2015 Yvonne Aitomäki 2015 Engelska
4 Describing fish passage in a river confluence with telemetry and CFD International Symposium on Ecohydraulics : 07/02/2016 - 12/02/2016 Anders Andersson 2016 Engelska
5 A numerical study of the location and function of the entrance of a fishway in a regulated river International Symposium on Ecohydraulics : 12/09/2010 - 16/09/2010 Anders G. Andersson 2010 Engelska
6 Fluid flow through porous media with dual scale porosity International Symposium on Transport Phenomena : 17/08/2008 - 21/08/2008 Anders G. Andersson 2008 Engelska
7 Modellering av avbördning med fri vattenyta och validering i en skalmodell Svenska mekanikdagar 2011 : 13/06/2011 - 15/09/2011 Anders G. Andersson 2011 Svenska
8 Modelling and validation of flow over a wall with large surface roughness European Fluid Mechanics Conference : 09/09/2012 - 13/09/2012 Anders G. Andersson 2012 Engelska
9 Simulation of free surface flow in a spillway with the rigid lid and volume of fluid methods and validation in a scale model European Conference on Computational Fluid Dynamics : 14/06/2010 - 17/06/2010 Anders G. Andersson 2010 Engelska
10 Grade of geometric resolution of a rough surface required for accurate prediction of pressure and velocities in water tunnels European Fluid Mechanics Conference : 14/09/2014 - 18/09/2014 Robin Andersson 2014 Engelska
11 Modelling flow over rough surfaces in hydropower waterways Robin Andersson 2018 Engelska
12 Sealing improvements by grease selection in double lip seals and labyrinth seals International Sealing Conference : 13/09/2012 - 14/09/2012 Pieter Baart 2012 Engelska
13 Laser Based Flow Measurements to Evaluate Hydraulic Conditions for Migrating Fish and Benthic Fauna S M Sayeed Bin Asad 2019 Engelska
14 Velocity distribution measurements in a fishway like open channel by Laser Doppler Anemometry (LDA) Experimental Fluid Mechanics : 17/11/2015 - 20/11/2015 S M Sayeed Bin Asad 2016 Engelska
15 CFD-modellering av selektiv icke-katalytisk reduktion av NOX under tillverkning av järnmalmspellets Svenska mekanikdagar 2011 : 13/06/2011 - 15/09/2011 Per Burström 2011 Svenska
16 Grate aerodynamic - Model strategies for gas flow through a 2D iron ore pellet bed European Fluid Mechanics Conference : 14/09/2014 - 18/09/2014 Per Burström 2014 Engelska
17 Pressning av SMC - numeriska tryckfältsberäkningar med hjälp av inversmodellering Svenska Mekanikdagar 2007 : 13/06/2007 - 15/06/2007 Sofia Ebermark 2007 Svenska
18 Alteration of permeability caused by transversal flow-induced deformation of fibres during composites manufacturing International Conference on Flow Processes in Composite Materials : 11/07/2010 - 15/07/2010 Vilnis Frishfelds 2010 Engelska
19 Flow-induced deformation of non-crimp fabrics during composites manufacturing Interdisciplinary Transport Phenomena Conference : 04/10/2009 - 09/10/2009 Vilnis Frishfelds 2009 Engelska
20 Lattice-gas analysis of fluid front in non-crimp fabrics International Symposium on Transport Phenomena : 17/08/2008 - 21/08/2008 Vilnis Frishfelds 2008 Engelska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.