Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Staffan Westerlund 103 träffar

Titel Författare År Språk
1 Miljökonsekvensbeskrivningar ur ett forsknings- och utvecklingsperspektiv Inga Carlman 1994 Svenska
2-3 Miljörätt - basboken (flera utgåvor) Inga Carlman 2007 Svenska
4 Wallflower - konsten att titta på Stephen Chbosky 2000 Svenska
5-6 Energiutvinning ur sjö- och havssediment - en förstudie (flera utgåvor) 1980 Svenska
7 European environmental law - legal and economic appraisal Sevinç Erçman 1977 Engelska
8 Fågelperspektiv på rättsordningen - vänbok till Staffan Westerlund 2002 Flerspråkigt verk
9 Genevadsåstudien - ett aktörspel om genomförande av miljökvalitetsnormer för kväve i ett avrinningsområde 2000 Svenska
10 Interaktiv rättsvetenskap - en antologi 2006 Svenska
11 Kemikalieregler i konflikt - Sveriges möjligheter att efter inträdet i EU behålla och utveckla nuvarande kemikalielagstiftning 1997? Svenska
12 Kärnkraften är stoppad 1987 Svenska
13 Miljöfarlig industri och bostäder - en rättslig studie Åsa Norrman 1994 Svenska
14 Turism - möjligheter i Sollefteå Anders Viotti 1987 Svenska
15-16 0-lösningen (flera utgåvor) Staffan Westerlund 2018 Svenska
17-20 Att bara försvinna (flera utgåvor) Staffan Westerlund 2018 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.