Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sten Lewenhaupt 33 träffar

Titel Författare År Språk
1 Recueil des traités, conventions et autres actes diplomatiques de la Suède - entièrement ou partiellement en vigueur au 1er janvier 1926 1926-1927 Flerspråkigt verk
2 Recueil des traités, conventions et autres actes diplomatiques de la Suède T. 1 - entièrement ou partiellement en vigueur au 1er janvier 1926 1926 Flerspråkigt verk
3 Recueil des traités, conventions et autres actes diplomatiques de la Suède T. 2 - entièrement ou partiellement en vigueur au 1er janvier 1926 1927 Flerspråkigt verk
4 Sverges traktater med främmande magter D. 15, 1900 - 26/10 1905 - jemte andra dit hörande handlingar 1934 Flerspråkigt verk
5 Domän-styrelsens underdåniga berättelse rörande jordbruksdomänerna för åren 1883-1887 - Jemte Inledande historik Domänstyrelsen 1890 Svenska
6 Staternas främste under nyare tid - namn och årtal : statschefer, ministerpresidenter och utrikesministrar : svenska statråd och riksdagstalmän samt vissa högre ämbetsmannagrupper inom civil och kyrklig förvaltning Sten Lewenhaupt 1925 Svenska
7 Historik rörande det regala laxfisket i Torneå elf Sten Lewenhaupt 1892 Svenska
8-10 När och hur böra ordnar bäras? (flera utgåvor) Ernst Areen 1953 Svenska
11 Axel Lagrelius' Kinaresa - av honom själv berättad för Sten Lewenhaupt Sten Lewenhaupt 1928 Svenska
12 De nordiska ländernas riddarordnar Ernst Areen 1932-1942 Svenska
13 De nordiska ländernas riddarordnar Bd 1 Ernst Areen 1942 Svenska
14 De nordiska ländernas riddarordnar Bd 2 Ernst Areen 1942 Svenska
15 De nordiska ländernas riddarordnar Bd 3 Ernst Areen 1942 Svenska
16 Ett förslag till omreglering af svenska statens skogsväsende Sten Lewenhaupt 1893 Svenska
17 Slutord i frågan om svenska statens skogsväsende Sten Lewenhaupt 1894 Svenska
18 Ett inlägg i skogsfrågan med anledning af Sten Lewenhaupts "Förslag till omregl. af svenska statens skogsväsende" W. Wilke 1894 Svenska
19 Historik öfver förvaltningen af kronans utarrenderade egendomar intill år 1883 Sten Lewenhaupt 1890 Svenska
20 Axel Lagrelius' Kina-resa av honom själv berättad för Sten Lewenhaupt Sten Lewenhaupt 1928 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.