Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stig Danielsson 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Optimal allokering vid vissa klasser av urvalsförfaranden Stig Danielsson 1975 Svenska
2 Modell för antal trafikolyckor på slumpvis utvalda platser - analys av åtgärdseffekter vid studier med försöks- och kontrollgrupper = A model for the number of road accidents at randomly selected locations : an analysis of the effects of countermeasures implemented in studies with test groups and control groups Stig Danielsson 1983 Svenska
3 Skattning av åtgärdseffekter i närvaro av regressionseffekter Stig Danielsson 1983 Svenska
4 Trafiksäkerhet och periodisk fordonskontroll Gunilla Berg 1984 Svenska
5 Förslag till uppläggning av ett trafikolycksstatistiskt informationssystem - principer för ett trafikolycksdatasystem med separat och decentraliserad datainsamlingsfunktion och med utnyttjande av statistisk urvalsmetodik Stig Danielsson 1972 Svenska
6 Olyckskvot och sammansatt sannoliksfördelning Ola Junghard 1986 Svenska
7 Trafiksäkerhetseffekter vid en dämpning av gatubelysningen Stig Danielsson 1987 Svenska
8 Estimation of the multiplicative effect of a countermeasure in truncated exponential and Weibull distributions Stig Danielsson 1992 Engelska
9 Sampling individuals from households - estimation problems in situations with or without nonresponse Stig Danielsson 1992 Engelska
10 Statistical models for analyzing the number of traffic accidents and injuries Stig Danielsson 1993 Engelska
11 Empirical Bayesian methods in estimating the effects of countermeasures on road accidents in the presence of regression Stig Danielsson 1991 Engelska
12 Ömhetens kaniner - män, kvinnor, prostitution Stig Danielsson 1980 Svenska
13-17 Förundersökning i brottmål - en handbok om rättegångsbalkens 23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen (flera utgåvor) Stig Danielsson 2015 Svenska
18 Eating at school - making healthy choices : report of the European Forum, Strasbourg, 20-21 November 2003 : organised jointly by the Council of Europe and the World Health Organization, Regional Office for Europe Stig Danielsson cop. 2005 Engelska
19 Risker och risknivåer vid tabellsättning för bussar Stig Danielsson 1986 Svenska
20 Förundersökning i brottmål - en handbok om rättegångsbalkens 20-23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Ove Bärgman 2019 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.