Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stina Johansson 160 träffar

Titel Författare År Språk
1 Barn och natur i staden - temahäfte för barnomsorgen Stina Johansson 1991 Svenska
2 Runt i naturen, Runt i naturen med barnen : studieplan 1990 Svenska
3 Omsorg som arbete - Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen Petra Ahnlund 2008 Svenska
4 Omvårdnadsprogrammet - genomströmning, etableringsgrad och utbildningens relevans Petra Ahnlund 2011 Svenska
5 Omsorg under förhandling - - om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet Katarina Andersson 2007 Svenska
6 Argumentera, prioritera och besluta om grundutbildning inom Filosofiska fakulteten - rapport 2 från utredningen om Filosofiska fakultetens grundutbildning 1998 Svenska
7 Den frånvarande genusteorin - jämställdhet och genus vid Sociologiska institutionen i Linköping Ingrid Bosseldal 1998 Svenska
8 På vakt - studieplan Inger Boström 1980 Svenska
9 Ljudisolering i flerbostadshus med stålstommar - inverkan av bärande stålbalkar Anders Brieditis 1992 Svenska
10 Ekologi för små barn - metodhäfte för barnomsorgen 1990 Svenska
11 Rapport 2016:9 Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning för gör-det-själv-arbeten Jonas Eriksson 2016-11-17 Svenska
12 Hemtjänst & hemsjukvård - en kunskapsöversikt Lars Evertsson 1995 Svenska
13 The home help and home nursing services in Sweden - a survey of research findings Lars Evertsson 1996 Engelska
14 Välfärdspolitik och kvinnoyrken - organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor Lars Evertsson 2002 Svenska
15-16 Handledning Natur och miljö (flera utgåvor) Birgitta Franzén 1986 Svenska
17 Mullerikets dagbok Gösta Frohm 1993 Svenska
18 Förändringsperspektiv på äldreomsorg - att leva som andra 2016 Svenska
19 Gender and citizenship in transition 2000 Engelska
20 Grundutbildning inom Filosofiska fakulteten - rapport 1 från utredningen om Filosofiska fakultetens grundutbildning 1997 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.