Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stockholms län 4264 träffar

Titel Författare År Språk
1 Reservation mot Regionplan 70 Knut Nilsson 1971 Svenska
2 Lägesredovisning av åtgärderna i Miljövårdsprogram 2000 2005 Svenska
3 Åtgärder för en bättre miljö! - vatten & avlopp, resor & transporter : miljöhandlingsprogram för Stockholms län 2005 Svenska
4 Stockholmskonjunkturen Januari 1989 1989 Svenska
5 Länsplanering 1974 - sammanfattning av planeringsunderlaget 1974 Svenska
6 Invandrarnas väg in i det svenska arbetslivet - en översikt av projekt i Stockholms län 1992 Svenska
7 Att bli berörd är nyckeln till bra möten - om tio perspektivmöten : rapport Perspektivmöten : fortbildning för bättre möten : handbok Ann-Marie Stenhammar 2004 Svenska
8 Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget - gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län t o m 2003 2001 Svenska
9 Beroende- och missbrukarvård - samverkan mellan kommuner och landstingets hälso- och sjukvård : lägesrapport hösten -99 2000 Svenska
10 Samverkan i missbrukar- och beroendevården - en gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Maria Lund 1998 Svenska
11 Psykiatri - samverkan mellan kommuner och landstingets hälso- och sjukvård : lägesrapport hösten -99 2000 Svenska
12-13 Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget - gemensam policy med riktlinjer i Stockholms län : gäller perioden 1 nov 2001 - 31 dec 2003 : huvuddokument aug 2001 (flera utgåvor) Utredningen om barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget 2007 Svenska
14 Vård och omsorg av äldre - samverkan mellan kommuner och landstingets hälso- och sjukvård : lägesrapport hösten -99 2000 Svenska
15-16 Landshöfdinge-embetets uti Stockholms län underdåniga berättelse för åren 1856-1860 (flera utgåvor) 1862 Svenska
17-20 Stockholms län - åren 1861-1865 (flera utgåvor) 1903 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.