Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Straffrättskommittén 26 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Förslag till brottsbalk (flera utgåvor) Straffrättskommittén 1953 Svenska
3 P. M. med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 7 § strafflagen Straffrättskommittén 1948 Svenska
4-5 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten (flera utgåvor) Straffrättskommittén 1945 Svenska
6-7 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott (flera utgåvor) Straffrättskommittén 1940 Svenska
8-9 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändrad lagstiftning om ämbetsbrott av präst (flera utgåvor) Straffrättskommittén 1945 Svenska
10 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändring av strafflagen för krigsmakten i vad den berör förmögenhetsbrotten Straffrättskommittén 1940 Svenska
11-12 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändringar av strafflagen för krigsmakten i vad den berör brott mot staten och allmänheten (flera utgåvor) Straffrättskommittén 1945 Svenska
13 Straffrättskommitténs och Strafflagberedningens gemensamma utlåtande samt Riksåklagarämbetets cirkulärskrivelse till rikets åklagare den 11 oktober 1952 ang. åtgärder till skydd mot den som hotar annan med grovt brott Straffrättskommittén 1952 Svenska
14 Straffrättskommitténs betänkande Finland 1978 Svenska
15 Straffrättskommitténs betänkande 1 Finland 1978 Svenska
16 Straffrättskommitténs betänkande 2 Finland 1978 Svenska
17 Alternativer til frihedsstraf - Vapausrangaistuksen vaihtoehdot : delbetænkning Nordiska straffrättskommittén 1981 Danska
18 Avräkning av häktningstid m.m - betänkande Nordiska straffrättskommittén 1971 Svenska
19 Bötesstraffet - betänkande Nordiska straffrättskommittén 1975 Svenska
20 Företagsböter - Yhteisösakko : betänkande Nordiska straffrättskommittén cop. 1986 Danska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.