Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Susanne Haltiner Nordström 120 träffar

Titel Författare År Språk
1 Hög, röse eller stensättning? - undersökning av två romartida stensättningar och en hålväg inför ombyggnation av rv 31 : Bäckseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län : arkeologisk undersökning Jan Borg cop. 2008 Svenska
2 Apeln 29 - rapport över arkeologisk undersökning 1988 inom del av RAÄ nr 50:1, inför nybyggnation inom kvarteret Apeln 29, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2014 Svenska
3 Appelhester 1:3 Alseda - arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning vid passage av fornlämning RAÄ-nr Alseda 30:1 på fastigheten Appelhester 1:3, Alseda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2015 Svenska
4 Arkeologiskt undersökta gravar vid Byarums kyrka - arkeologisk förundersökning vid Byarums kyrka på fastigheten Byarum 2:1, Byarums socken, Vaggeryds kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström 2017 Svenska
5 Bakaremålen, Hyltestugan och Svenstorp - arkeologisk utredning etapp 2 och kompletterande utredning etapp 1 inför vindkraft Skogsvind i Frinnaryds och Tranås socknar i Aneby och Tranås kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2013 Svenska
6 Boplats Kaxholmen - inför villabebyggelse inom fornlämning 174 : Skärstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk slutundersökning Susanne Haltiner Nordström cop. 2008 Svenska
7 Brahegatan och kvarteret Hjorten 3, Gränna - arkeologisk förundersökning inom RAÄ 79 inför dragning av VA-ledning mellan Brahegatan och kvarteret Hjorten 3, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2011 Svenska
8 Breviksvägen, Eksjö - schaktningar för väggbreddning inom fornlämning 134, Eksjö stad : Eksjö socken i Eksjö kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Susanne Haltiner Nordström 2004 Svenska
9 Bytomt i Kieryd - arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom Kieryd 4:7, Vireda socken, Aneby kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2015 Svenska
10 Bäckseda kyrka - schaktövervakning vid dräneringsdragning på Bäckseda kyrkogård : Bäckseda socken i Vetlanda kommun : Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Susanne Haltiner Nordström 2006 Svenska
11 Dagvatten i Hamngatan - arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 och 137:1, inför dagvattenbrunnar och ledningsschakt i Hamngatan, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2014 Svenska
12 En dubbelugn - inför VA-ledning, Torsvik-Taberg, intill fornlämning 92 : Sandseryds socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2008 Svenska
13 Eksjö kyrka - arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför elledningsdragning inom Stora Torget och Eksjö kyrka, RAÄ 134:1, Eksjö socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2012 Svenska
14 Fjärrkyla i gatan - inför fjärrvärmeledning inom fornlämning 50, Slottsgatan, Södra Strandgatan och Munksjöleden, Jönköpings stad : Krisitne församling i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Susanne Haltiner Nordström cop. 2008 Svenska
15 Fjärrkyla i Skolgatan - arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför fjärrkylaledning i Skolgatan, mellan Kyrkogatan och Vallgatan, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2017 Svenska
16 Fjärrkyla i Västgötagatan - arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 Jönköpings stad inför fjärrkylaledningar i del av Västgötagatan, Sofia församling i Jönköpings kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2012 Svenska
17 Fjärrkyla i Västgötagatan, Skolgatan och Brunnsgatan - rapport över arkeologisk för- och slutundersökning inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida kulturlager inför fjärrkylaledningar inom Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström cop. 2014 Svenska
18 Fjärrkyla på Lantmätargränd - arkeologisk förundersökning för fjärrkyla på Lantmätargränd och Smedjegatan, fornlämning 50, Jönköpings stad, Kristina församling i Jönköpings kommun, Jönköpings län Susanne Haltiner Nordström 2009 Svenska
19 Fjärrvärme - undersökningar inom Vattengränd och Lantmätargränd, Jönköpings stad, fornlämning 50, inför fjärrvärmeledning : Kristine församling i Jönköpings kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Susanne Haltiner Nordström 2007 Svenska
20 Fjärrvärme i Eksjö - schaktkontroll inför fjärrvärmeserviser, fornlämning 134, Eksjö stad : Eksjö socken i Eksjö kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning Susanne Haltiner Nordström 2005 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.