Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Svante Hultengren 62 träffar

Titel Författare År Språk
1 Miljöövervakning av ängar i Västra Götalands län 2000 Johan Ahlén 2001 Svenska
2 Landskapskatalog över lavar i södra och mellersta Sverige - slutredovisning av projektet: Rödlistade lavar i södra Sverige Ulf Arup 2003 Svenska
3 Dagfjärilar - en fältguide Sven Birkedal 2019 Svenska
4 Kyrkogården - en Noas ark Åke Carlsson 2007 Svenska
5 Grundvattnets försurningskänslighet i Marks kommun Anders Hedebjörn 1986 Svenska
6-7 Lake Gårdsjön - site for research into air pollution and ecosystems : what is the future outlook for the groundwater, forests and lakes? : recovery? (flera utgåvor) Hans Hultberg 2002 Engelska
8 Ekjättar - historia, naturvärden och vård Svante Hultengren cop. 1997 Svenska
9 Epifytiska lavar i Bratteforsåns dalgång - en inventering Svante Hultengren 1988 Svenska
10 Inventering av jätteträd - instruktion för inventering av grova lövträd i södra Sverige Svante Hultengren 1999 Svenska
11-12 Inventering av ängar och hagar i Tjörns kommun (flera utgåvor) Svante Hultengren 1989 Svenska
13 Kartläggning av atlantisk vårtlav på Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Svante Hultengren 2008 Svenska
14 Kunskapssammanställning för kuddgelélav - (Arctomia fascicularis) : hotkategori: akut hotad (CR) Svante Hultengren 2014 Svenska
15 Kusthedar, sältor och ängar - natur och människor i en kustbygd Svante Hultengren 2005 Svenska
16 Lavar och luftföroreningar - känslighetsklassning och indexberäkning av epifytiska lavar = (Lichens and air pollution : classification of sensitivity and calculation of indices in epiphytic lichens) Svante Hultengren 1991 Svenska
17 Lavar och luftföroreningar i Göteborg - en inventering av effekter på trädlevande lavar i göteborgsområdet 1988-1993 Svante Hultengren 1993 Svenska
18 Lavar och mollusker som bioindikatorer i Stockholms stad - inklusive uppföljning av transplanterad lunglav Lobaria pulmonaria Svante Hultengren 2001 Svenska
19 Lavarna och luften i Ulricehamnsområdet Svante Hultengren 1988 Svenska
20 Lavarna och luften på Dal och i Trestad - en inventering av epifytiska blad- och busklavar i och omkring föroreningskällor i norra Älvsborgs län och Trestadsområdet Svante Hultengren 1987 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.