Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sven Godlund 59 träffar

Titel Författare År Språk
1 Norrköpings historia 5, avsnitt 10-12, Tiden 1870-1914 1972 Svenska
2 Norrköpings historia 6, avsnitt 13-17, Tiden 1914-1970 1976 Svenska
3 Handel - industri - ortskonkurrens - dirigerad kontra spontan utveckling belyst med några exempel från Östergötlands bergslag = Commerce - manufacturing - competition between localities Kerstin Godlund 1976 Svenska
4 Stad och omvärld Sven Godlund 1976 Svenska
5-6 Festskrift till Sven Godlund - A miscellany volume in honour of Sven Godlund (flera utgåvor) 1981 Svenska
7 Geografiska skillnader och jämlikheten Lars Nordström 1969 Svenska
8 Godstransporter över Öresund med tåg och lastbil - bedömningar med sikte på år 2000 : promemoria avgiven av en dansk-svensk arbetsgrupp Kenneth Asp 1972 Svenska
9 Population, economic structure and transportation in Ghana - some basic geographic data and methodological aspects for the Ghana highway study in 1967-68 Claes-Fredrik Claeson 1969 Engelska
10 Gods för sjöfart - en ekonomisk-geografisk bedömning av de framtida fartygsbefordrade varukvantiteterna till och från svenska kuststräckor Sven Godlund 1974 Svenska
11 Kommunernas behov av transporter - några data och prognosaspekter beträffande luftfart och flygplatslokalisering : föredrag hållet på Linjeflygs informationsdag i Stockholm 14 november 1973 Sven Godlund 1973 Svenska
12 Kunskap om samhällets processer nödvändig om vi vill påverka utveckligen Sven Godlund 1971 Svenska
13 Framtidsforskning i Sverige Sven Godlund 1970 Svenska
14 Nordens huvudstad - några synpunkter på kriterier för val av lokaliseringsort Sven Godlund 1970 Svenska
15 Göteborgsregionens flygplats - Flygplatsbyggen utan plan : två tidningsartiklar 1969 Svenska
16 Applied studies of the urbanization process = - Tillämpade studier av urbaniseringsprocessen Sven Godlund 1968 Engelska
17 Norden, en lokaliserings- och kommunikationsregion - utredning av Kulturgeografiska institutionen i Göteborg till Nordiska rådets trafikutskottsmöte i København den 27 september 1968 1968 Svenska
18 Näringsliv och transportsystem - det svenska näringslivets struktur- och lägesförändringar samt betydelsen härav för hamnverksamhetens och sjöfartens omfattning och lokalisering Sven Godlund 1969 Svenska
19 Regional politik i plan och verklighet Sven Godlund 1970 Svenska
20 Regional and sub-regional populations forecasts - Current Swedish practice Sven Godlund 1971 Engelska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.