Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sven Lagerbring 340 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio de oeconomia camerali et commerciis quam consentiente consultiss. fac. jur. in regia academ. Vpsal. auctor Sven Bring ... et respondens alumnus regius Andreas Drysén, Smolandus. Publico bonorum examini modeste subjiciunt in aud. Carol. maj. d. XXVIII. Mart. MDCCXLI. Horis ante meridiem consuetis Sven Lagerbring 1741 Latin
2 Specimen academicum de gummi ammoniaco quod, consens. exper. facult. med. præside Andrea H. Barfoth ... pro summis in medicina honoribus obtinendis, eruditorum examini modeste permittit Sven Bring, in audit. Carol. maj. die XVIII Junii MDCCXCIX. Horis a. & p. m. solitis Andreas Barfoth 1799 Latin
3 Dissertatio historica de banno majori et minori, quam tantummodo manuscriptam sub præsidio polyhistoris ... d:ni Sven Lagerbring ... postmodum ... dom. Hans Nehrman ... nunc autem in lucem publicam profert nec non præside mag. Erland Samuel Bring ... consentiente amplissima facult. philosophica in regia academia Carolina pro summis in philosophia honoribus adjectas qualescunque notas placidæ bonorum censuræ ea qua par est modestia subjicit Andreas Roos, Scanus. Ad diem XXI. Decembr. MDCCXCV. L. H. Q. S Erland Samuel Bring 1795 Latin
4 Om Karlshamn en stad i Blekinge - Akad. avh. Lund 1749, præs. Sven Bring, resp. Matthias F. Hammar. Övers. av G.Herrlin. Matthias F. Hammar 1908 Svenska
5 Dissertatio gradualis de decimis christianorum Benjamin Magnus. Hulthin 1754 Latin
6 A circumstantial account of the diet held at Stockholm, in the year 1772: with an answer to the question, whether or not arbitrary power was introduced into Sweden by the late revolution... translated from the Swedish original Sven Lagerbring <S.a.> Okänt
7 Abrégé de l'histoire de Suède, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours.Traduit du suédois par N. G. Agander. Sven Lagerbring 1788 Franska
8 Abriss der schwedischen Reichshistorie von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten entworfen von Swen Lagerbring - Aus dem Schwedischen übers. von J.G.P. Möller Sven Lagerbring 1776 Tyska
9 Ad diem IV Julii toti septentrioni sacrum, qvem nomen potentissimæ & serenissimæ reginæ, Ludovicæ Ulricæ, Svecor. Goth. Vandalorumqve &c. &c. &c. reginæ illustrat, inter festa vota, solenni doctorum philosophiæ inauguratione celebrandum invitat promotor legitime constitutus Sven Bring Sven Lagerbring 1751 Latin
10 Ad sacra inaugurationis solemnia, quibus vir amplissimus & celeberrimus d. m. Laurentius Laurel, log. & metaphys. prof. ord. injunctum munus die XIII Aprilis a. MDCCXLVIII. auspicabitur, officiosissime invitat Sven Bring, reg. Acad. Carol. h. a. rector Sven Lagerbring 1748 Latin
11 An trinitas personarum in Deo gentibus sit cognita - Diss.Praes. Sven Bring & Resp. Laru.Joh. Boraeus Sven Lagerbring 1749 Latin
12 Anmärkningar öfver de äldre och nyare tiders förmån, under Hennes Kongl. Majestäts höga närvaro försvarade af professor Sven Bring och baron Gustaf Mautitz Posse den 28 aug. 1754 Sven Lagerbring 1754 Svenska
13 Approbante ampliss. facultate philos. dissertationem historicam, de priscis per Sveciam asylis, præside d. Sven Lagerbring ... In auditorio Carolino majori die 31. Maji 1775. Pro summis in philosophia honoribus publicæ bonorum disquisitioni modeste defert Olavus Agrell Scanus Sven Lagerbring 1775 Latin
14 Auspice Deo, venia amplissimi ordinis philosophici in inclyta academia Goth. Carolina et moderante d:no Sven Lagerbring ... disputationem gradualem de vanitate artis decifratoriæ in auditorio Carolino majori horis ante meridiem d. solitis anni MDCCLXXVII. Publice ventilandam modeste sistit Nicolaus Colliander Smolandus Sven Lagerbring 1777 Latin
15 Beskrifning på en gammal penning, som förvaras uti myntsamlingen vid universitetet i Lund, insänd til Kongl - Vitterhets academien Sven Lagerbring 1783. Svenska
16 Bref från Sven Bring-Lagerbring 1766-1786 Sven Lagerbring 1875 Svenska
17 Bref till - Joh. Ihre om svenska och turkiska språkens likhet Sven Lagerbring 1764 Svenska
18 Bref till cancellie rådet och riddaren, herr Joh. Ihre om swenska och turkiska språkens likhet./(Sven Bring.) Lund, tryckt hos hof-camereraren och direct. Carl Gustav Berling Sven Lagerbring 1764 Svenska
19 İsveççe'nin Türkçe ile benzerlikleri - İsveçlilerin Türk Ataları Sven Lagerbring 2008 Turkiska
20 Charin paraschou chrise tois emois ponois Schediasma historicum Scandinaviam ut gentium vaginam considerans. Suffragio ampliss. facultatis philosoph. in Alma Gothor. Carolina munitum præside viro celeberrimo & amplissimo dno. Sven Bring. Hist. prof. reg. et ord. Pro gradu. eruditorum examini debita modestia submittit. Andreas Petrus Stobæus. Nicol. fil. A. C. 1751. die VIII. Maij. L. H. Q. C Sven Lagerbring 1751 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.