Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sven Nilsson 521 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tankar Sven Ivar Sven-Nilsson 1913 Svenska
2 Utredning angående äganderätten till den mark Luleå stad behöfver för gator och allmänna platser m.m - Verkställd år 1900 Sven Ivar Sven-Nilsson 1901 Svenska
3 Bref 6:2 =14, Brevväxling mellan Berzelius och Sven Nilsson (1819-1847) Jacob Berzelius 1932 Svenska
4 Breve til og fra J. G. Forchhammer 2, J. G. Forchhammer og Sv. Nilsson : 1822-1845 Johan Georg Forchhammer 1922 Danska
5 The Kristianstad survey 1963-1964 - studies in a normal adult pop ulation for variation and correlation in some clinical, anthropometric, and laboratory values, especially the peroral glucose tolerance test 1964 Engelska
6 The Kristianstad survey 2 - studies in a representative adult diabetic population with special reference to comparison with an adequate control group 1967 Engelska
7 Anmärkningar hörande till läran om inbillningsgåfvan ... under inseende af ... A. Lidbeck, för graden utgifvna af Sven Nilsson, skåning. Den 15 maj 1811. 1 afdeln Del 1 Anders Lidbeck 1811 Svenska
8 Menniskans urtillstånd eller den för-historiska tiden belyst genom fornlemningarne och seder och bruk hos nutidens vildar John Lubbock 1869 Svenska
9 Analecta ornithologica - Diss. Sven Nilsson 1814 Svenska
10 Analecta ornithologica. Pars prima motacillas Scanenses sistens, quam ... publico examini subjiciunt praeses Sv. Nilsson ... et respondens Carolus Gust. Retzius, lundensis. In academia Carolina d. XXV maji MDCCCXIV. Continuatio P. 1:2 Sven Nilsson 1814 Latin
11 Analecta ornithologica. Pars prima motacillas Scanenses sistens, quam ... publico examini subjiciunt praeses Sv. Nilsson ... et respondens Andr. Adolph. Retzius, lundensis. In academia Carolina d. XXV maji MDCCCXIV P. 1:1 Sven Nilsson 1814 Latin
12 Analecta ornithologica. Pars secunda charadrios Sveciae sistens, quam ... publico examini subjiciunt praeses Sv. Nilsson ... et respondens Joh. Magn. Roselius, gothoburgensis. In academia Carolina d. VII decembr.MDCCCXIV P. 2 Sven Nilsson 1814 Latin
13 Anmälan. Färglagda teckningar öfver Skandinaviens däggandedjur, foglar, amphibier och fiskar, hörande till handboken: Skandinavisk fauna af S. Nilsson. =(Rubr.)=/(S. Nilsson.) (Stockholm, tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1829.) Sven Nilsson 1829 Svenska
14 Bidrag til kunskapen om menniskans tillvaro och verksamhet i Skandinavien under den förhistoriska tiden Sven Nilsson 1848 Norska
15 Bidrag till bronskulturens historia i Skandinavien Sven Nilsson 1869 Svenska
16 Bidrag till menniskoslägtets utvecklingshistoria Sven Nilsson 1843 Svenska
17 Bijdrage tot de ontwikkelings-geschiedenis des menschelijken geslachts - (Voorgelezen in de Vergadering te Stokholm, 18 Julij 1842. Uit het Zweedsch door J. van der Hoeven) Sven Nilsson 1844 Nederländska
18 Collectanea zoologiae Scandinavicae, quae ... poblico examini subjiciunt Sv. Nilsson ... et Åke Ludvig Holst, scanus. In academia Carolina d. xx dec. mdcccxvii Sven Nilsson 1817 Latin
19-20 Dagboksanteckningar under en resa från södra Sverige till Nordlanden i Norge 1816 (flera utgåvor) Sven Nilsson 1879 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.