Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sven Persson 164 träffar

Titel Författare År Språk
1 Effekt på lungmakrofagernas funktion av partikulära luftföroreningar från kol- och oljeeldade kraftanläggningar Lars Berghem 1981 Svenska
2-3 Katastroftoxikologi - omvärldsanalys i ett historiskt perspektiv (flera utgåvor) Rune Berglind 2005 Svenska
4 Nervgasmotmedel - aktuellt kunskapsläge Gudrun Cassel 2005 Svenska
5 Nytt personsaneringsmedel - en litteraturstudie Ola Claesson 2004 Svenska
6 Ögonirriterande egenskaper hos tio organiska ämnen Bo Koch 1985 Svenska
7 Två förslag till övningsämne för markindikering av nervgas - Two candidate training agents for the detection of G-agents Gösta Lindberg 1984 Svenska
8 Långtids carcinogenesstudie på syrisk guldhamster - en jämförelse mellan partikulära emissioner från ett koleldat kraftverk och ett oljeeldat kraftvärmeverk : en utvärdering av resultat upp till och med 75 veckor 1983 Svenska
9 Effects of lysergic acid diethylamide (LSD) and 2-bromo lysergic acid diethylamide (BOL) on central catecholaminergic pathways - a biochemical study Sven-Åke Persson 1977 Engelska
10 Hälsorisker med kiselkarbid (SiC) och kiselnitrid (Si3N4) - en litteraturstudie - Sammanfattning Sven-Åke Persson 1987 Svenska
11 Litteraturstudie över hälsorisker med kiselkarbid (SiC) och kiselnitrid (Si3N4) - AMFO 1035 Sven-Åke Persson 1986 Svenska
12 Psykiskt prestationsnedsättande C-stridsmedel Sven-Åke Persson 1986 Svenska
13 Toxicological research at Umeå - symposium April 9 1986 1987 Engelska
14 Gasförbrukning vid sjukhus Thore Abrahamsson 1971
15 I grevens tid - en revy Kent Andersson 1992 Svenska
16 Blyackumulatorers kapacitet vid intermittent urladdning Gösta Angel 1944 Svenska
17 Anteckningsbok - Österlen 2019 Svenska
18 När förskolan möter neurovetenskap - Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik Lena Aronsson 2019 Svenska
19 Om relationell pedagogik Jonas Aspelin 2011 Svenska
20 Barndom, lärande, ämnesdidaktik - exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen 2010 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.