Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sven Themptander 16 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Afhandling om skattskyldig jords minskning hvilken med den vidtlagfarna juridiska facult. i Ups. bifall af Sven Themptander ... samt Gustaf Norén af westgötha landskap underkastas offentelig pröfning på gustavianska lärosalen den 22 maji 1811 kl. 10 f. m (flera utgåvor) Sven Themptander 1811 Svenska
3-4 Dissertatio de fide testium cujus partem primam ... p.p. Sveno Themptander ... et Andreas Salvèn vestrohothi. In audit. Gustav. die XIV jun. MDCCCXXIII., P. 1 (flera utgåvor) Sven Themptander 1823 Latin
5-6 Dissertatio de fide testium cujus partem secundam ... p.p. Sveno Themptander ... et Carolus Thunborg vestrohothi. In audit. Gustav. die XIV jun. MDCCCXXIII., P. 2 (flera utgåvor) Sven Themptander 1823 Latin
7-8 Om intekning för obetald köpeskilling, XI:2 JB. Akademisk afhandling, som, med den vidtlagfarna juridiska facultetens samtycke, af Sven Themptander ... och Carl Axel Bergsten af Södermanlands och Nerikes nation. Underkastas offentlig granskning i gustavianska lärosalen d. 12 jun. 1815. på vanlig tid f. m (flera utgåvor) Sven Themptander 1815 Svenska
9 De annulo Saturni dissertatio, cujus partem posteriorem, venia ampliss. ord. philos. Ups. publicæ offerunt censuræ mag. Andreas Bratt ... et Sveno Themptander, Westrogothi, in aud. Gust. maj. die 7 Junii 1797. h. c P. 2 Andreas Bratt 1797 Latin
10 Dissertatio juridica §. II:m cap. I. tit. De judiciis interpretatura, cujus partem primam, consensu consult. facultat. jurid. Ups. præside Johanne Dan. Drissel ... pro gradu doctoris publicæ censuræ defert Sveno Themptander ... In audit. Gust. die VI Junii MDCCCX. H. a. et. p. m. s Johan Daniel Drissel 1810 Latin
11 Dissertatio, de usu multiplicationis rationum in æquationum resolutione, quam, ... præside Mag. Nicol. Landerbeck, ... pro gradu philosophico p. p. Sveno Themptander, Stip. Vict. Vestrogothus, in Audit. Gust. Majori d. 7 Maji 1803. H. A. M. S Nils Landerbeck 1803 Latin
12 Magnis litterarum patronis hospitibus patribus civibusque academicis et urbicis Sven Themptander 1825 Latin
13 Magnos literarum patronos, hospites, patres civesque academicos et urbicos ad audiendam orationem qua Juris patrii et Romani professionem auspicaturus est vir amplissimus ac consultissimus philosophiae et juris utriusque doctor Sveno Temptander, reverenter officiose invitat Regiae Academiae Upsaliensis Sven Themptander 1823 Latin
14-16 Om slitningsafdrag vid taxering (flera utgåvor) Sven Themptander 1912 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.