Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Svenska läkaresällskapet 355 träffar

Titel Författare År Språk
1 Behandling av tumörrelaterad smärta - kvalitetsutveckling från Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbunds medicinska kvalitetsråd 1997 Svenska
2 Förslag till medicinska kvalitetsindikatorer från Svenska läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds medicinska kvalitetsråd 1993 Svenska
3 Medicinsk kvalitetsutveckling - riktlinjer och synpunkter : från Sveriges läkarförbunds och Svenska läkaresällskapets medicinska kvalitetsråd 1995 Svenska
4 Riksstämman Göteborg 2008 - 26 - 28 november : program Svenska läkaresällskapet 2008 Svenska
5 Riksstämman Stockholm 2007 - vetenskap, utbildning, kvalitet : 28 - 30 november Svenska läkaresällskapet 2007 Svenska
6 Svenska läkaresällskapets riksstämma 24-26 november 2004 Svenska läkaresällskapet 2004 Svenska
7 Tema: etik - etiken och det mänskliga genomet, prioriteringar vid organtransplantation, rashygien, tvångssteriliseringar och fosterdiagnostik Svenska läkaresällskapet 2000 Svenska
8 Läkare och försäkringsmedicin - rapport från en hearing och en enkät till sektioner inom Svenska läkaresällskapet Kristina Alexanderson 1996 Svenska
9 Allergi och annan överskänslighet - Läkardagarna i Örebro - 1983 1983 Svenska
10 Cerebrovaskulära sjukdomar i dag-i morgon - symposium vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 1977 (Sy 7) 1978
11 Förhandlingar vid Svenska läkaresällskapets sammankomster år 1933 den 14, 21 och 28 mars - diskussioner om yttrande i anledning av betänkande angående skyddskoppsympningen avgivet av inom Socialdepartementet den 4 oktober 1930 tillkallade sakkunnige 1933 Svenska
12 Medicin och juridik på kollisionskurs? - diskussions vid gemensamt sammanträde med Försäkringsjuridiska föreningen och Svenska läkaresällskapet den 9 oktober 1975 Försäkringsjuridiska föreningen 1976 Svenska
13 Informationsspridning från Läkaresällskapets riksstämma - en studie av två symposier Monica Johnsson 1983 Svenska
14 Medicinsk kvalitetsrevision - ett instrument för att förbättra den medicinska verksamheten 2002 Svenska
15 Primärvård-länssjukvård - samverkan eller gränsfejd ? : Svenska läkaresällskapets öppningsmöte den 3 december 1980 1980
16 Prissättning av mikrobiologiska analyser - metoder och effekter av interndebitering : utredning utförd på uppdrag av Referensgruppen för klinisk bakteriologi, Läkaresällskapets sektion för medicinsk mikrobiologi Torvald Ripa 1991 Svenska
17 Svensk medicin '84 1984 Svenska
18 Adressförteckning Svenska läkaresällskapet 1992 Svenska
19 Diskussion i Svenska läkaresällskapet d. 2 mars 1915 av frågan om läkarnas ställning till sjukhusens ekonomiska förvaltning - Med inledningsföredrag av K.Dahlgren och K. Marcus Svenska Läkaresällskapet 1915 Svenska
20 Diskussion i Svenska läkaresällskapet d. 6 mars 1917 angående Statsmedicinska anstalten Svenska Läkaresällskapet 1917 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.