Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Svenska läkaresällskapet 363 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förslag till medicinska kvalitetsindikatorer från Svenska läkaresällskapets och Sveriges läkarförbunds medicinska kvalitetsråd 1993 Svenska
2 Medicinsk kvalitetsutveckling - riktlinjer och synpunkter : från Sveriges läkarförbunds och Svenska läkaresällskapets medicinska kvalitetsråd 1995 Svenska
3 Behandling av tumörrelaterad smärta - kvalitetsutveckling från Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbunds medicinska kvalitetsråd 1997 Svenska
4 Tema: etik - etiken och det mänskliga genomet, prioriteringar vid organtransplantation, rashygien, tvångssteriliseringar och fosterdiagnostik Svenska läkaresällskapet 2000 Svenska
5 Svenska läkaresällskapets riksstämma 24-26 november 2004 Svenska läkaresällskapet 2004 Svenska
6 Riksstämman Göteborg 2008 - 26 - 28 november : program Svenska läkaresällskapet 2008 Svenska
7 Riksstämman Stockholm 2007 - vetenskap, utbildning, kvalitet : 28 - 30 november Svenska läkaresällskapet 2007 Svenska
8 Adressförteckning Svenska läkaresällskapet 1992 Svenska
9 Medicin och juridik på kollisionskurs? - diskussions vid gemensamt sammanträde med Försäkringsjuridiska föreningen och Svenska läkaresällskapet den 9 oktober 1975 Försäkringsjuridiska föreningen 1976 Svenska
10 Stadgar (antagna 27/5 1969) - arbetsordning, instruktion ... ordningsregler Svenska läkaresällskapet 1970? Svenska
11 Förhandlingar vid Svenska läkaresällskapets sammankomster år 1933 den 14, 21 och 28 mars - diskussioner om yttrande i anledning av betänkande angående skyddskoppsympningen avgivet av inom Socialdepartementet den 4 oktober 1930 tillkallade sakkunnige 1933 Svenska
12 Tema: Barn - symposier vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 1995 Svenska läkaresällskapet 1995 Svenska
13 Tema: Barn och ungdom - symposier vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 1996 Svenska läkaresällskapet 1997 Svenska
14 Tema: Folkhälsa - symposier vid Svenska läkaresällskapet riksstämma 1996 Svenska läkaresällskapet 1997 Svenska
15 Tema: Läkemedel - symposier vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 1997 Svenska läkaresällskapet 1998 Svenska
16 Tema: Kirurgi - symposier vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 1997 Svenska läkaresällskapet 1998 Svenska
17 Diskussion i Svenska läkaresällskapet d. 2 mars 1915 av frågan om läkarnas ställning till sjukhusens ekonomiska förvaltning - Med inledningsföredrag av K.Dahlgren och K. Marcus Svenska Läkaresällskapet 1915 Svenska
18 Diskussion i Svenska läkaresällskapet d. 6 mars 1917 angående Statsmedicinska anstalten Svenska Läkaresällskapet 1917 Svenska
19 Diskussion om orsakerna till alkoholmissbruket med inledningsföredrag av K.Kjellberg, E.Almquist och C.Sebardt Svenska Läkaresällskapet s.a Svenska
20 Diskussion öfver tuberkulosfrågan hållen i Svenska läkaresällskapet vid dess sammankomster d. 12, 19 och 26 april 1904 Svenska Läkaresällskapet 1904 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.