Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 170356 träffar

Titel Författare År Språk
1 Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 2021 Okänt
2 Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020 2021 Svenska
3 Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2021 2021 Svenska
4 Starta företag - information från myndigheterna 2020 Svenska
5 Då i afseende på den bevakning öfver tryckta skrifters lofliga allmängörande, som, jemlikt 4 §. 1 mom. Tryckfrihets-förordningen, justitiæ-stats-ministern äger att genom vederbörligen af honom förordnade ombud utöfva, angeläget är, att dessa ombud i erhållna bestämda och, så vidt möjligt är, fullständiga föreskrifter äga nödig ledning för sina åtgärder och förfoganden i hvarje förekommande fall; har jag för sådant ändamål låtit upprätta nedanstående, till iakttagande och efterrättelse härigenom fastställda: förhållningsreglor för justitiæ-stats-ministerns ombud 1856 Svenska
6 Allmän kungörelse 1826 Svenska
7 Konung Gustaf den förstes registratur 1861-1916 Svenska
8-9 Konung Gustaf den förstes registratur 1, 1521-1524 (flera utgåvor) 2014 Svenska
10-11 Konung Gustaf den förstes registratur 10, 1535 (flera utgåvor) 1887 Svenska
12-13 Konung Gustaf den förstes registratur 11, 1536-1537 (flera utgåvor) 1888 Svenska
14-15 Konung Gustaf den förstes registratur 12, 1538-1539 (flera utgåvor) 1890 Svenska
16-17 Konung Gustaf den förstes registratur 13, 1540-1541 (flera utgåvor) 1891 Svenska
18-19 Konung Gustaf den förstes registratur 14, 1542 (flera utgåvor) 1893 Svenska
20 Konung Gustaf den förstes registratur 15, 1543 1893 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.