Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 178590 träffar

Titel Författare År Språk
1 Augustis principibus, Gustavo et Sophiæ Magdalenæ, Carolo, Friederico Adolpho et Sophiæ Albertinæ reddita salute, post felicem variolarum insitionem d. VI. Aprilis MDCCLXIX. devotissimam pietatem testificatur Åke Barfoth 1769 Latin
2 Den ibland drotningar aldraglorwyrdigste Hedewig Eleonora, och des stormächtigste sone-son Carl den tolfte, så och de durchleuchtigste son-döttrar Hedewig Sophia och Ulrica Eleonora, samt den durchleuchtigste son-dotter-sonen Carl Fredrich, til et tro-underdånigt ny-åhrs-offer Magnus Rönnow 1704 Svenska
3 Strena. Reginarum. Gloriosissimae. Hedewigae. Eleonorae. Et. Augustissimo. Ejus. Nepoti. Carolo. XII. Augustis. Neptibus. Hedewigae. Sophiae. Et. Ulricae. Eleonorae. Serenissimoqve. Abnepoti. Carolo. Frederico. Sacra Magnus Rönnow 1704 Latin
4 Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 2021 Okänt
5 Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020 2021 Svenska
6 Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2021 2021 Svenska
7 Starta företag - information från myndigheterna 2020 Svenska
8 Då i afseende på den bevakning öfver tryckta skrifters lofliga allmängörande, som, jemlikt 4 §. 1 mom. Tryckfrihets-förordningen, justitiæ-stats-ministern äger att genom vederbörligen af honom förordnade ombud utöfva, angeläget är, att dessa ombud i erhållna bestämda och, så vidt möjligt är, fullständiga föreskrifter äga nödig ledning för sina åtgärder och förfoganden i hvarje förekommande fall; har jag för sådant ändamål låtit upprätta nedanstående, till iakttagande och efterrättelse härigenom fastställda: förhållningsreglor för justitiæ-stats-ministerns ombud 1856 Svenska
9 Allmän kungörelse 1826 Svenska
10 Konung Gustaf den förstes registratur 5, 1528 1871 Svenska
11-12 Konung Gustaf den förstes registratur 10, 1535 (flera utgåvor) 1887 Svenska
13 Konung Gustaf den förstes registratur 9, 1534 1885 Svenska
14 Konung Gustaf den förstes registratur 11, 1536-1537 1888 Svenska
15 Konung Gustaf den förstes registratur 13, 1540-1541 1891 Svenska
16 Konung Gustaf den förstes registratur 14, 1542 1893 Svenska
17 Konung Gustaf den förstes registratur 15, 1543 1893 Svenska
18 Konung Gustaf den förstes registratur 16, 1544 1895 Svenska
19 Konung Gustaf den förstes registratur 18, 1546-1547 1900 Svenska
20 Konung Gustaf den förstes registratur 19, 1548 1901 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.