Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 164045 träffar

Titel Författare År Språk
1 Starta företag - information från myndigheterna 2020? Svenska
2 Då i afseende på den bevakning öfver tryckta skrifters lofliga allmängörande, som, jemlikt 4 §. 1 mom. Tryckfrihets-förordningen, justitiæ-stats-ministern äger att genom vederbörligen af honom förordnade ombud utöfva, angeläget är, att dessa ombud i erhållna bestämda och, så vidt möjligt är, fullständiga föreskrifter äga nödig ledning för sina åtgärder och förfoganden i hvarje förekommande fall; har jag för sådant ändamål låtit upprätta nedanstående, till iakttagande och efterrättelse härigenom fastställda: förhållningsreglor för justitiæ-stats-ministerns ombud 1856 Svenska
3 Allmän kungörelse 1826 Svenska
4 Konung Gustaf den förstes registratur. 1,, 1521-1524 1861 Svenska
5 Konung Gustaf den förstes registratur. 10,, 1535 1887 Svenska
6 Konung Gustaf den förstes registratur. 11,, 1536-1537 1888 Svenska
7 Konung Gustaf den förstes registratur. 12,, 1538-1539 1890 Svenska
8 Konung Gustaf den förstes registratur. 13,, 1540-1541 1891 Svenska
9 Konung Gustaf den förstes registratur. 14,, 1542 1893 Svenska
10 Konung Gustaf den förstes registratur. 15,, 1543 1893 Svenska
11 Konung Gustaf den förstes registratur. 16,, 1544 1895 Svenska
12 Konung Gustaf den förstes registratur. 17,, 1545 1896 Svenska
13 Konung Gustaf den förstes registratur. 2,, 1525 1864 Svenska
14 Konung Gustaf den förstes registratur. 3,, 1526 1865 Svenska
15 Konung Gustaf den förstes registratur. 5,, 1528 1871 Svenska
16-17 Konung Gustaf den förstes registratur 7, 1530 och 1531 (flera utgåvor) 1877 Svenska
18 Konung Gustaf den förstes registratur. 9,, 1534 1885 Svenska
19 Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes konung 1858 Svenska
20 Kongl. Maj:ts förordning om sättet till skattläggningarnes förrättande i Savolax och Carelen, jemte förbud emot det så här, som annorstädes i Finland, oloflige kyttande. Åbo den 28 junii 1775. Kongl. Maj:ts bref till Kammar-collegium angående allmogens i Carelen och Savolax besvär om sandmoars, mossars och annan oländig marks skattläggande. Den 5 december 1780. Kongl. Maj:ts bref till Kammar-collegium angående disposition af den vid afvittringarne i Finland och Westerbotten blifvande öfverloppsjord, den 29 november 1796 1852 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.