Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges geologiska undersökning 755 träffar

Titel Författare År Språk
1 Underdånig berättelse om en på nådig befallning år 1875 företagen undersökning af malmfyndigheter inom Gellivare och Jukkasjärvi socknar af Norrbottens län jemte bilagor och utdrag ur öfrika hithörande handlingar Otto Torell 1877 Svenska
2 Geognostisk beskrifning öfver Persbergets grufvefält Alfred Törnebohm 1875 Svenska
3 Relationerna mellan kvartsrandmalm, skarnmalm, skarn- och skölbildning - exempel från Kallmorbergsgruvan, Norberg Anders Holmqvist, geolog 1971 Svenska
4 Höga Kustens geologi 1981 Svenska
5 Mineralmarknaden 2004 Svenska
6 Leveäniemi järnmalmsfyndighet - rapport rörande resultaten av de under åren 1957-1964 av Sveriges geologiska undersökning utförda arbetena Tibor Parák 1965 Svenska
7 Aeromagnetic anomaly map of Scandinavia - total intensity referred to IGRF-65 Sveriges geologiska undersökning 1983 Engelska
8 Die Ausstellung der geologischen Landes-Untersuchung Schwedens auf der Weltausstellung in Wien 1873 Sveriges geologiska undersökning 1873 Tyska
9 Berggrundsgeologiska, flygmagnetiska och gravimetriska kartbladen 28M Pajala NV, NO, SV, SO, Beskrivning till berggrundskartbladen Pajala NV, NO, SV, SO = Description of the geological maps Pajala NV, NO, SV, SO Sveriges geologiska undersökning 1977 Engelska
10 Berggrundsgeologiska kartbladet Örebro SV, Beskrivning till berggrundskartbladet Örebro SV - med 4 geologiska profiler Sveriges geologiska undersökning 1971 Svenska
11 Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen Fjällåsen NV, NO, SV, SO, Description of the geological maps Fjällåsen NV, NO, SV, SO - med geofysisk översiktskarta Sveriges geologiska undersökning 1975 Engelska
12 Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen Kiruna NV, NO, SV, SO, Beskrivning till berggrundskartbladen Kiruna NV, NO, SV, SO - med tre geologiska profiler och ett blockdiagram Sveriges geologiska undersökning 1967 Svenska
13 Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen Lainio NV, NO, SV, SO, Beskrivning till berggrundskartbladen Lainio NV, NO, SV, SO - med sju geologiska profiler samt markgeofysisk översiktskarta Sveriges geologiska undersökning 1970 Engelska
14 Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen Tärendö NV, NO, SV, SO, Beskrivning till berggrundskartbladen Tärendö NV, NO, SV, SO - med fyra geologiska profiler samt figur 37 Sveriges geologiska undersökning 1970 Svenska
15 Berggrundsgeologiska och flygmagnetiska kartbladen Vittangi NV, NO, SV, SO, Beskrivning till berggrundskartbladen Vittangi NV, NO, SV, SO = Description of the geological maps Vittangi NV, NO, SV, SO - med sex geologiska blockdiagram och en teknisk översiktskarta Sveriges geologiska undersökning 1975 Svenska
16 Berggrundskarta över Gävleborgs län, Berggrunden i Gävleborgs län Sveriges geologiska undersökning 1967 Svenska
17 Berggrundskarta över Gävleborgs län, Södra bladet Sveriges geologiska undersökning 1966 Svenska
18 Berggrundskartan Kartografiskt material, 10E Karlskoga SO. Beskrivning till berggrundskartan Karlskoga SO = Description to the map of solid rocks Karlskoga SO Sveriges geologiska undersökning 1997 Svenska
19 Berggrundskartan 10H Strängnäs SO Sveriges geologiska undersökning 1983 Svenska
20 Berggrundskartan 10H Strängnäs SO, Beskrivning till berggrundskartan Strängnäs SO = Description to the map of solid rocks Strängnäs SO Sveriges geologiska undersökning 1982 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.