Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges läkarförbund 144 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ett sekel med läkaren i fokus - Läkarförbundet 1903-2003 2003 Svenska
2-3 Stadgar för Sveriges läkarförbund - Etiska regler. Internationella deklarationer (flera utgåvor) Sveriges läkarförbund 1995? Svenska
4 Läkares fortbildning - ett utbildningspolitiskt program för Sveriges läkarförbund 1995 Sveriges läkarförbund 1995 Svenska
5 Läkare och chef - en handbok från Sveriges läkarförbund och Sveriges läkarförbunds chefsförening 2015 Svenska
6-7 Läkare om tobak - ett tobakspolitiskt program från Sveriges läkarförbund (flera utgåvor) Sveriges läkarförbund 1995 Svenska
8 Sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen - ett policyprogram från Sveriges läkarförbund Susann Asplund Johansson cop. 2005 Svenska
9-10 Ledarskap i läkares utbildning - ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund (flera utgåvor) Jan Larsson 1999 Svenska
11 Läkemedel i fokus - ett policyprogram för Sveriges läkarförbund 1999 Svenska
12 Stadgar och etiska regler Sveriges läkarförbund 1986 Svenska
13 Datorer i hälso- och sjukvården - ett datapolitiskt handlingsprogram för Sveriges läkarförbund 1990 Sveriges läkarförbund 1990 Svenska
14 Bättre fortbildning i fyra steg - ett handlingsprogram från Sveriges läkarförbund Gunilla Hoffstedt 2000 Svenska
15-17 Om jag blir anmäld - råd och hjälp från Sveriges läkarförbund (flera utgåvor) 2009 Svenska
18 Prioriteringar i hälso- och sjukvården - varför och hur? : ett diskussionsinlägg från Sveriges läkarförbund 1992? Svenska
19 Etiska regler - internationella etiska deklarationer för Sveriges läkarförbund 1996 Svenska
20 Antal medlemmar i Läkarförbundets specialitetsföreningar 1998 - fördelade på ålder och kön Sveriges läkarförbund 1998 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.