Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 2008 träffar

Titel Författare År Språk
1 Sörmlands socialdemokratiska partidistrikt - 50 år Conrad Jonsson 1955 Svenska
2 Sörmlands socialdemokratiska partidistrikt 100 år - en minnesskrift över 20 års framgångsrik verksamhet 1986-2005 : de första 80 åren beskrevs i en tidigare bok, utgiven 1985 2005 Svenska
3-4 Motioner - till socialdemokratiska partiets kongress insända av Stockholms Arbetarekommun (flera utgåvor) Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1931 Svenska
5 All makt till (m)arknaden? - en granskning av moderaternas agerande i Europaparlamentet Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 2004 Svenska
6 Trygghet och rättvisa åt handikappade, Studiehandledning till SAP:s handikappolitiska program - program för socialdemokratisk politik i handikappfrågor Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1976 Svenska
7 Valmanifest antaget av den socialdemokratiska partistyrelsen 1994-08-19 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1994 Svenska
8 "Dä årner sej nog" - eller? - Värmland i brytningstid : en framåtblickande debattskrift 1996 Svenska
9 Kretslopp för en långsiktig uthållig utveckling i Värmland Anders Heimer 1994 Svenska
10 -skola vi färga hela Värmland rött- - en historia kring den socialdemokratiska arbetarrörelsens uppkomst och utveckling i Värmland Thomas Pettersson 1992 Svenska
11 (S)kröner och (s)måprat ur den värmländska arbetarrörelsen 1989 Svenska
12 Förslag till nytt partiprogram Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1974 Svenska
13 Partiets inre arbete - förslag : rapport från Arbetsgruppen för partiets inre arbete Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1984 Svenska
14 Löntagarna i kommunalpolitiken - förslag : rapport från Arbetsgruppen för löntagarnas arbetsvillkor i kommunalpolitiken Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1984 Svenska
15 Barnen - de stora förlorarna - rapport från den Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1993 Svenska
16 En skola för alla - en rapport från den Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1993 Svenska
17 Slå vakt om solidariteten! - riktlinjer för handikappolitiken : rapport från Handikapprådet Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1984 Svenska
18 Kongressen från A till Ö - en sammanfattning av beslut fattade vid Socialdemokraternas partikongress den 15-21 september 1993 i Göteborg Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1993 Svenska
19 De nya uppdragen - för arbete, omtanke och framtidstro : antaget vid Socialdemokraternas partikongress den 15-21 september 1993 i Göteborg Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1993 Svenska
20 De nya uppdragen, En metodhandledning - för arbete, omtanke och framtidstro Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1993 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.