Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tage Tapper 38 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kumlabygden 4, By, gård och samhälle - forntid, nutid, framtid 1977 Svenska
2 Kumlabygden 5, Kyrka och herresäte - forntid, nutid, framtid 1982 Svenska
3 Kumlabygden 1, Berg, jord och skogar - forntid, nutid, framtid 1961 Svenska
4 Kumlabygden 3, Ortnamn och äldre bebyggelse - forntid, nutid, framtid 1967 Svenska
5 Kumlabygden 6, Nutida samhällsliv 1 : (kyrkoliv och kommunal utveckling 1850-1966) - forntid, nutid, framtid 1984 Svenska
6 Kumlabygden 7, Nutida samhällsliv 2 : (folkrörelser och organisationer 1850-1966) - forntid, nutid, framtid 1985 Svenska
7 Kumlabygden 8, Nutida näringsliv : (kommunikationer, näringsliv och befolkning från mitten av 1800-talet) - forntid, nutid, framtid 1987 Svenska
8 Kumla blåbandsförening 1887-1977 - en krönika till 90-årsjubileet Nils Helander 1977 Svenska
9 Gamla Kumlabilder 1977 Svenska
10 Logen Nathanael i Kumla 1881-1981 - historik Tage Tapper 1981 Svenska
11 Kumla kommuns donationer - en sammanställning Tage Tapper 1979 Svenska
12 Kommunaltjänstemännen i Kumla - en historik över Sveriges kommunaltjänstemannaförbunds avdelning 84 i Kumla under fyrtio år : 1936-1976 Tage Tapper 1976 Svenska
13 Broderskapsgruppen i Kumla 1931-1981 - jubileumsskrift Tage Tapper 1981 Svenska
14 Kumla brottarförening 1933-1983 - historik Tage Tapper 1983 Svenska
15 Hardemo kyrkokör 1878-1978 - en historik Tage Tapper 1978 Svenska
16 Hardemo kyrkokör 1878-1978 - en historik 1978 Svenska
17 Den gamla officersmässen - anteckningar vid återinvigningen av officersmässen vid Sannahed den 27 augusti 1967 Tage Tapper 1984 Svenska
18 Kumla MHF-avdelning 1929-1979 - historik Tage Tapper 1980 Svenska
19 Kumla esperantoklubb La estonta 1930-1980 - historik 1980 Svenska
20 Arbetarorganisationer i Hardemo - en sammanställning Tage Tapper 1980 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.