Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tarja-Liisa Leiniö 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Beskrivning och 12-månaders registeruppföljning av vuxna klienter - intagna på SiS institutioner 1999-2003 Jonas Larsson 2012 Svenska
2 Appendix till "Invandrare som brottsoffer" i Ulla-Britt Eriksson och Henrik Tham (red) Utlänningarna och brottsligheten, Brottsförebyggande rådet, rapport 1983:4 (225-254) samt den version av samma studie som publicerats med samma rubrik i Statistisk Tidskrift 1983:3 (209-224, 252), (Institutets särtryck nr 139) Tarja-Liisa Leiniö 1985 Svenska
3 Finländska invandrares hälsotillstånd och utnyttjande av vården Tarja-Liisa Leiniö 1979 Svenska
4 Finska invandrare i Sverige - förslag till konkretisering av idén om social rapportering om invandrarnas förhållanden baserad på 1974 års levnadsnivåundersökning Tarja-Liisa Leiniö 1979 Svenska
5 Immigrants' health status and discrimination Tarja-Liisa Leiniö 1993 Engelska
6 Inte lika men jämlika? - om finländska invandrares levnadsförhållanden enligt Levnadsnivåundersökningarna 1968, 1974 och 1981 Tarja-Liisa Leiniö 1984 Svenska
7 Invandrare som brottsoffer Tarja-Liisa Leiniö 1985 Svenska
8 Invandrarnas hälsa Tarja-Liisa Leiniö 1995 Svenska
9 Invandrarungdomars etablering Tarja-Liisa Leiniö 1994 Svenska
10 Invandrarungdomars inträde i vuxenvärlden och i det svenska samhället Tarja-Liisa Leiniö 1995 Svenska
11 Invandring Tarja-Liisa Leiniö 1991 Svenska
12 Jämställdhetsmyter Tarja Liisa Leiniö 1981? Svenska
13 Sex and ethnic segregation in the 1980 Swedish labour market Tarja-Liisa Leiniö 1988 Engelska
14-16 Städarnas arbetssituation (flera utgåvor) Tarja-Liisa Leiniö 1980 Svenska
17 Kvinnor och män i socialförsäkringssystemet Ann-Charlotte Ståhlberg 1985 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.