Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thomas Johansson 325 träffar

Titel Författare År Språk
1 Maskuliniteter - kritik, tendenser, trender Marcus Herz 2011 Svenska
2 Educare - artiklar 2008:2 2008 Svenska
3 4th International Symposium on Ceramic Materials and Components for Engines International Symposium on Ceramic Materials and Components for Engines 1991 : Göteborg) cop. 1992 Engelska
4 Framtida LNG-försörjning i Göteborgs hamn - en studie av tre alternativa värdekedjor Anton Alexandersson 2012 Svenska
5 Trådbuss Landskrona - om trådbussens återkomst i Sverige Per Gunnar Andersson 2005 Svenska
6 Pater noster Stig-Rune Andersson 1994 Svenska
7 Chefen och ledarskapet Åke Andersson 1989 Svenska
8-9 Extreme Sports, Extreme Bodies - gender, identities and bodies in motion (flera utgåvor) Jesper Andreasson 2019 Engelska
10 Fitnessrevolutionen - kropp, hälsa och gymkulturens globalisering Jesper Andreasson 2015 Svenska
11 The global gym - gender, health and pedagogies Jesper Andreasson 2014 Engelska
12 Naturvärden i lövträdsmiljöer runt Värnanäs Marcus Arnesson 2007 Svenska
13 Alternativa finansieringsmetoder för vägprojekt Thomas Asp 1991 Svenska
14 Sol-Norge - en skisse av et fornybart energisystem Stellan Atterkvist cop. 1980 Norska
15 Barn- och ungdomsvetenskap - grundläggande perspektiv 2018 Svenska
16 Sound, Society and the Geography of Popular Music Thomas L.; Johansson Bell 2009 Engelska
17 Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar Ola Bengtson 2001 Svenska
18 Den andre föräldern - om deltidspappor och deras barn Lars-Erik Berg cop. 1999 Svenska
19 The privatization process of small scale industries in Tanzania Maria Berggren 1997 Engelska
20 Development of an electronic information system for quality management Beata Bienkowska 1997 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.