Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thomas Johansson 330 träffar

Titel Författare År Språk
1 Maskuliniteter - kritik, tendenser, trender Marcus Herz 2011 Svenska
2 Educare - artiklar 2008:2 2008 Svenska
3 4th International Symposium on Ceramic Materials and Components for Engines International Symposium on Ceramic Materials and Components for Engines 1991 : Göteborg) cop. 1992 Engelska
4 Lägesrapport för anslag Dnr 74/109 Arbetarskyddsfonden per den 1 maj 1976 Roland Akselsson 2016 Svenska
5 Framtida LNG-försörjning i Göteborgs hamn - en studie av tre alternativa värdekedjor Anton Alexandersson 2012 Svenska
6 Trådbuss Landskrona - om trådbussens återkomst i Sverige Per Gunnar Andersson 2005 Svenska
7 Pater noster Stig-Rune Andersson 1994 Svenska
8 Chefen och ledarskapet Åke Andersson 1989 Svenska
9-10 Extreme Sports, Extreme Bodies - gender, identities and bodies in motion (flera utgåvor) Jesper Andreasson 2019 Engelska
11 Fitnessrevolutionen - kropp, hälsa och gymkulturens globalisering Jesper Andreasson 2015 Svenska
12 The global gym - gender, health and pedagogies Jesper Andreasson 2014 Engelska
13 Naturvärden i lövträdsmiljöer runt Värnanäs Marcus Arnesson 2007 Svenska
14 Alternativa finansieringsmetoder för vägprojekt Thomas Asp 1991 Svenska
15 Sol-Norge - en skisse av et fornybart energisystem Stellan Atterkvist cop. 1980 Norska
16 Barn- och ungdomsvetenskap - grundläggande perspektiv 2018 Svenska
17 Sound, Society and the Geography of Popular Music Thomas L.; Johansson Bell 2009 Engelska
18 Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar Ola Bengtson 2001 Svenska
19 Den andre föräldern - om deltidspappor och deras barn Lars-Erik Berg cop. 1999 Svenska
20 The privatization process of small scale industries in Tanzania Maria Berggren 1997 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.