Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thore C. E. Fries 25 träffar

Titel Författare År Språk
1 Monographie der Gattung Blaeria L C. G. Alm 1924 Tyska
2 Monographie der Gattungen Philippia Klotzsch, Mitrastylus nov. gen. und Ericinella Klotzsch Carl Gustaf Alm 1927 Tyska
3 Phytogeographical researches on Mt - Kenya and Mt. Aberdare, British East Africa Robert Elias Fries 1948 Svenska
4 Phytogeographical researches on Mt. Kenya and Mt. Aberdare, British East Africa Robert Elias Fries 1948 Engelska
5 Aflagringarna vid Arpojaure Thore C. E. Fries 1911 Svenska
6 Beiträge zur Kenntnis der Flora des Kenia, Mt. Aberdare und Mt. Elgon Thore C. E. Fries 1923-1930 Tyska
7 Botanische Untersuchungen im nördlichsten Schweden - Ein Beitrag zur Kenntnis der alpinen und subalpinen Vegetation in Torne Lappmark Thore C. E. Fries 1913 Tyska
8 Experimentella undersökningar över det arktiska ljusklimatets inflytande på växterna Thore C. E. Fries 1918 Svenska
9 Floran inom Abisko nationalpark - med en figur i texten Thore C. E. Fries 1919 Svenska
10 Floran inom Vaddetjåkko nationalpark Thore C. E. Fries 1925 Svenska
11 Fuerstia - Eine neue afrikanische Pflanzengattung Thore C. E. Fries 1929 Tyska
12 Förklaring över doc - E.Naumanns klagomål beträffande tillsättningen av professuren i botanik vid Lunds universitet Thore C. E. Fries 1926 Svenska
13 Förklaring över doc. E. Naumanns klagomål beträffande tillsättningen av professuren i botanik vid Lunds universitet Thore C. E. Fries 1926 Svenska
14 Förteckning angivande fordringarna i artkännedom av trädgårdsväxter för fil. ämbets- och fil. kand.-examen Thore C. E. Fries 1929 Svenska
15 Några anmärkningsvärda gasteromycetfynd Thore C. E. Fries <S.a.> Okänt
16 Några iakttagelser öfver palsar och deras förekomst i nordligaste Sveriges Thore C. E. Fries 1910 Svenska
17 Die Rolle des Gesteinsgrundes bei der Verbreitung der Gebirgspflanzen in Skandinavien Thore C. E. Fries 1925 Tyska
18 Sveriges gasteromyceter Thore C. E. Fries 1921 Svenska
19 Den synekologiska linjetaxeringsmetoden Thore C. E. Fries 1919 Svenska
20 Två nya alpina Taraxacum-arter af Ceratophorum-gruppen Thore C. E. Fries 1908 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.