Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Thore C. E. Fries 26 träffar

Titel Författare År Språk
1 Floran inom Abisko nationalpark - med en figur i texten Thore C. E. Fries 1919 Svenska
2 Floran inom Vaddetjåkko nationalpark Thore C. E. Fries 1925 Svenska
3 Botanische Untersuchungen im nördlichsten Schweden - Ein Beitrag zur Kenntnis der alpinen und subalpinen Vegetation in Torne Lappmark Thore C. E. Fries 1913 Tyska
4 Förklaring över doc. E. Naumanns klagomål beträffande tillsättningen av professuren i botanik vid Lunds universitet Thore C. E. Fries 1926 Svenska
5 Förteckning angivande fordringarna i artkännedom av trädgårdsväxter för fil. ämbets- och fil. kand.-examen Thore C. E. Fries 1929 Svenska
6 Monographie der Gattungen Philippia Klotzsch, Mitrastylus nov. gen. und Ericinella Klotzsch Carl Gustaf Alm 1927 Tyska
7-8 En växtsociologisk huvudfråga (flera utgåvor) Thore C. E. Fries 1926 Svenska
9 Fuerstia - Eine neue afrikanische Pflanzengattung Thore C. E. Fries 1929 Tyska
10 Phytogeographical researches on Mt. Kenya and Mt. Aberdare, British East Africa Robert Elias Fries 1948 Engelska
11 Monographie der Gattung Blaeria L C. G. Alm 1924 Tyska
12 Ökologische und phänologische Beobachtungen bei Abisko in den Jahren 1917-1919 - 1 Thore C. E. Fries 1925 Tyska
13 Die Rolle des Gesteinsgrundes bei der Verbreitung der Gebirgspflanzen in Skandinavien Thore C. E. Fries 1925 Tyska
14 Über die regionale Gliederung der alpinen Vegetation der fennoskandischen Hochgebirgen Thore C. E. Fries 1917 Tyska
15 Experimentella undersökningar över det arktiska ljusklimatets inflytande på växterna Thore C. E. Fries 1918 Svenska
16 Den synekologiska linjetaxeringsmetoden Thore C. E. Fries 1919 Svenska
17 Phytogeographical researches on Mt - Kenya and Mt. Aberdare, British East Africa Robert Elias Fries 1948 Svenska
18 Aflagringarna vid Arpojaure Thore C. E. Fries 1911 Svenska
19 Förklaring över doc - E.Naumanns klagomål beträffande tillsättningen av professuren i botanik vid Lunds universitet Thore C. E. Fries 1926 Svenska
20 Några anmärkningsvärda gasteromycetfynd Thore C. E. Fries <S.a.> Okänt

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.