Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tim Delshammar 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skötsel med delat ansvar Tim Delshammar 1997 Svenska
2 Plats för ungdom! 1999 Svenska
3 På spaning efter nya förvaltningsformer Eva Delshammar 2001 Svenska
4 Motiv till och uppfattningar om naturvårdshänsyn i privatskogsbruk i Bockara ÖSI-område, östra Småland Christina Axelsson Lindgren 2003 Svenska
5 Kommunal parkverksamhet med brukarmedverkan Tim Delshammar 2005 Svenska
6 Brukare och brukarmedverkan i den kommunala parkverksamheten Tim Delshammar 2006 Svenska
7 Enaforsholm - försöks- och fjällträdgården 1991-2008 Kjell Lundquist 2008 Svenska
8-9 Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling (flera utgåvor) Tim Delshammar 2010 Svenska
10 Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet Tim Delshammar 2011 Svenska
11 Stadsodling - reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp 2013 Svenska
12 Rätt och fel på bostadsgården - en checklista för översyn av vegetationsanvändning på planerade eller befintliga gårdar Tim Delshammar 2011 Svenska
13 Examensarbeten i forskningsprojekt - genomförande och examination Tim Delshammar 2011 Svenska
14 Urban odling i Malmö Tim Delshammar 2011 Svenska
15 Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö Johan Östberg 2012 Svenska
16 Grönytefaktorn i Sverige Tim Delshammar 2014 Svenska
17 Utvärdering av projekt Planteringar utan gränser i Helsingborg Tim Delshammar 2015 Svenska
18 Hållbar förvaltning av bostadsgårdar Tim Delshammar 2010 Svenska
19 Tillbaka till den hållbara staden - tankar från kursen Stadens utmaningar 2015 Engelska
20 Ecosystem services in municipal spatial planning. - progress report, Sweden 2015 Tim Delshammar 2015 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.